Lezersbrief over de partijdigheid van Jan Roegiers

Geachte heer Roegiers,

Ik schrijf u betreffende het artikel m.b.t. het conflict in het Midden-Oosten op uw site. Eerst en vooral wil ik duidelijk maken dat ik het ‘voorstel van resolutie’ volledig onderschrijf. De resolutie is opgesteld in een diplomatische geest en wijst beide partijen op hun verantwoordelijkheid in dit conflict.

Jan Roegiers
Jan Roegiers

Ik vind het echter bijzonder betreurenswaardig dat u tegelijkertijd de tekst geschreven door ‘Nadia Fadil, Ludo De Witte en Ludo De Brabander’ die terug te vinden is op de website van ‘KifKif’ ondertekende. Deze tekst is een grove contradictie in vergelijking met het ‘voorstel van resolutie’ die op uw site te lezen staat. Het betreft een eenzijdig en ongenuanceerd schrijven die de volledige verantwoordelijkheid van het conflict toeschrijft aan de staat Israël, en die op geen enkel moment Hamas op haar verantwoordelijkheid en misdaden wijst. Het valt te betreuren dat u enerzijds een gematigde en diplomatische resolutie ondertekent, en anderzijds een eenzijdig en ongenuanceerd anti-Israëlisch discours.

Ik bezoek menige site m.b.t. tot politiek in het algemeen en het Israëlisch-Palestijns conflict in het bijzonder, maar heb echter weinig de gewoonte om op artikels of uitspraken te reageren. In deze vond ik het echter niet onbelangrijk om u op deze intellectuele contradictie te wijzen.

Ik hoop dat u mijn kritiek op prijs stelt. Ik geef u onderstaande link mee van een interview met Mia Doornaert. De blog van Joods Actueel is ook niet onmiddellijk een genuanceerd platform, maar ik denk dat de analyse die mevrouw Doornaert hier maakt vrij accuraat is, en mensen kan aanzetten tot nadenken vooraleer een eenzijdig en ongenuanceerd anti-Israëlisch pamflet zoals op de site van KifKif te ondertekenen.

Advertentie

Met vriendelijke groeten,

Verbeke David
Gent

Nabeschouwing (enkele dagen later)

Ik vind het bijzonder betreurenswaardig dat Dhr. Jan Roegiers verzaakte om op onderstaande reactie – verstuurd op 24/1- te reageren, wat nogmaals blijk geeft van zijn ongenuanceerde houding t.o.v het Israëlisch-Palestijns conflict, een houding die naar mijn mening dichotomisch anti-Israëlisch is. Een Palestijnse vlag etaleren op zijn bureau is vanzelfsprekend een stuk eenvoudiger dan de problematiek op een genuanceerde manier te benaderen.