Opmerkelijke uitspraak in Nederland: bezoek Anne Frankhuis

apen2
Foto betoging Antwerpen: kunnen soortgelijke feiten in België onder het toeziend oog van de politie ongestraft blijven?

Een Nederlandse politierechter heeft in Den Haag een uitspraak gedaan over het gedrag van vier minderjarige jongens die tijdens een anti-Israël betoging antisemitische slogans scandeerden.

De jongeren tussen 14 en 17 jaar werden schuldig bevonden aan discriminerend gedrag en  hatelijk geschreeuw t.o.v.  Joden. Ze scandeerden onder andere “Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas” en droegen een spandoek met een davidster waarover het hakenkruis geschilderd was.

Als straf moeten ze het Anne Frankhuis in Amsterdam beszoeken en een werkstuk hierover inleveren.

Ook enkele meerderjarige jongens moesten voor soortgelijke feiten verantwoording afleggen. Zij krijgen een elk een geldboete van 600 Euro waarvan 200 Euro voorwaardelijk.

In Nederland loopt ook een rechtzaak  tegen politici die meeliepen in deze betoging terwijl er Jihad werd geroepen.  In België oordeelde het CGKR dat soortgelijke feiten niet discriminerend zijn. Een opiniepeiling van een Nederlandse krant liet zien dat 59% van de lezers het verplichte Anne Franhuis bezoek als  straf  niet zwaar genoeg vinden.