Paus ontdekt internet

In een brief die afgelopen donderdag 10 maart door het Vaticaan werd verspreid zegt paus Benedictus VI dat hij vernam dat internet de mogelijkheid bood om informatie te vinden waardoor hij had kunnen weten dat  bisschop Richard Williamson er ontoelaatbare meningen op na hield. In de hoogst ongebruikelijke brief geeft de kerkvorst toe dat hij de internationale rel rond de opheffing van de ex-communicatie van de vier bisschoppen had kunnen voorkomen als  het Vaticaan een kijkje had genomen op het internet. Het pauselijk bericht is ongetwijfeld de zoveelste poging om de schade te beperken. Vreemd is dat de brief in Duitsland al op het internet verscheen voor dat hij door het Vaticaan gepubliceerd was. Eerst ontkende het Vaticaan het bestaan van deze brief maar afgelopen woensdag gaf men dan toch het bestaan van deze brief toe.

Het is een probleem dat het Vatiaan voorbij blijft gaan aan de uitspraken van andere hoogwaardigheidsbekleders van het Pius X genootschap. Wij raden hen aan de naam van de andere bisschoppen als zoekterm in combinatie met oorlogsmisdadiger Bernard Touvier, verantwoordelijk voor de dood van Joden in Frankrijk, te gebruiken. Men  zal daarbij ook opmerken dat nogal wat documenten plots verdwenen zijn van het internet. Ook de Pius X- gelovigen kunnen via Internet doorgelicht worden. Zo is de heer Alain Escada, voorzitter van België en Christenheid, en uitgever van een antisemitisch blad,  een extreem-rechtse figuur die zich in een ‘nazistisch nest’ bevindt, een trouwe kerkganger van de Brusselse kerkgemeenschap van het Broederschap. Escada bevestigde in een gesprek met Joods Actueel zijn lidmaatschap.