Opinie: de ‘p’ van parlementair, profilering en P-magazine

SP.a kamerlid Dirk Van der Maelen gaat een parlementaire vraag stellen over de aanwezigheid van buitenlandse veiligheidsdiensten op onze nationale luchthaven.

media_xl_850361Opinie door Guido Joris

Als de heer Van der Maelen zijn parlementair huiswerk goed gedaan had, in plaats van zijn informatie alleen te betrekken uit het weekblad P-magazine, dan zou hij kunnen weten dat daarover reeds meerdere vragen werden gesteld. Of is de profileringsdrang binnen de SP.a zo groot omwille van het ontbreken van de belangrijkste ‘P’ in die partij. Want vriend en vijand zijn het er over eens dat de SP.a afstevent op een nederlaag wegens het ontbreken van die andere ‘P’. Die van een socialistisch ‘Project’.

Hier alvast een vraag over de Israëlische veiligheidsdiensten die in de senaat gesteld en ook beantwoord werd in 2005. Trouwens in andere vragen en antwoorden kan je ook merken dat sinds 9/11 niet alleen Israël zijn vluchten in bescherming neemt.  Vooruit dus maar aan de slag voor de P waarvoor je een wedde krijgt: het parlementaire werk!

Bulletin 3-48 ZITTING 2004-2005. Vraag nr. 3-2736 van de heer Noreilde d.d. 24 mei 2005 (N.) : “Buitenlandse veiligheidsdiensten: Aanwezigheid in de havens van Zeebrugge en Antwerpen en in de luchthaven Brussel-Nationaal.”

Advertentie

In de havens van Zeebrugge en Antwerpen controleren Amerikaanse douaniers de containers die naar de VS worden verscheept. Dit gebeurt in het kader van het Container Security Initiative. In en op de tarmac van de luchthaven van Zaventem zouden Israëlische veiligheidsagenten gewapend rondlopen. Zij zouden als opdracht hebben om de passagiers op de vluchten van de Israëlische vliegtuigmaatschappij El Al te controleren.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Is de geachte minister op hoogte van deze praktijk ? Gaat het om Israëlische veiligheidsagenten of om privé-firma’s ingehuurd door de Israëlische luchtvaartmaatschappij ?

2. Indien het Israëlische veiligheidsagenten zijn : bestaan hierover afspraken al dan niet geformaliseerd in een overeenkomst ? Zo ja, wie zijn de partijen in deze overeenkomst ? Is deze overeenkomst openbaar ? Wat is het takenpakket van de Israëlische veiligheidsagenten ? Waar en door wie zijn ze opgeleid ? Wie is hun opdracht- en/of werkgever ? Wat is hun aantal ?

3. Zijn de aanwezige agenten gewapend ? Zo ja, zijn zij vergunningsplichtig en voldoen ze aan de criteria ? Zijn er duidelijke afspraken omtrent het gebruik van deze wapens in het luchthavengebouw en/of op de tarmac ?

4. Zijn er nog veiligheidsagenten van andere landen aanwezig in of rond onze luchthaven ? Zo ja, van welke landen en wat is hun aantal ? Zijn ze gewapend ?

Advertentie

Antwoord :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1. Ik ben op de hoogte van deze situatie. Deze personen, die ambtenaren van de staat Israël zijn, werken voor de maatschappij El Al.

2. Net zoals bij andere luchtvaartmaatschappijen, hebben die personen tot opdracht de veiligheid van de vluchten van El Al te verzekeren. Dit is een courante praktijk, die ook in andere landen bestaat. De gebeurtenissen van 11 september 2001 hebben er specifiek toe geleid dat het luchtverkeer nauwlettender in het oog wordt gehouden, dat de reglementering werd verscherpt en dat er bijkomende verplichtingen en verantwoordelijkheden werden opgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen. De uitgevoerde controles komen niet in de plaats van die van de nationale diensten, maar zijn eigen aan de luchtvaartmaatschappij. U zal begrijpen dat de details betreffende de maatregelen en de toepassing ervan om veiligheidsredenen niet volledig kunnen worden vrijgegeven. Die personen hebben in hun land van herkomst een opleiding gekregen en er worden met de Belgische diensten gemeenschappelijke zittingen georganiseerd. Hun werkgever is de Staat Israël en zijn luchtvaartmaatschappij. Het aantal personen is afhankelijk van de inschatting van de bedreiging.

3. In die context worden, om redenen die te maken hebben met de inschatting van de bedreiging, vergunningen voor het dragen van wapens afgeleverd aan officiële vertegenwoordigers van de Staat Israël. De wet inzake het houden en dragen van wapens wordt toegepast. De Israëlische overheden kennen de regels en passen ze ook toe. De Belgische reglementering is van toepassing voor het gebruik van de wapens. Sommige delen van de luchthaven, en met name op de taxibaan, vallen onder de bevoegdheid van de minister van Mobiliteit. Bovendien zijn internationale beschikkingen van toepassing.

4. Zoals hierboven al gezegd, verzekeren de luchtvaartmaatschappijen een controle op de veiligheid van hun vliegtuigen en hun passagiers. Ik heb geen volledig overzicht over hun nationaliteit of hun aantal, gezien sommigen toekomen en vertrekken met hetzelfde toestel en gezien de bevoegdheid van mijn collega van Mobiliteit terzake. De vergunningen voor wapendracht worden afhankelijk van de inschatting van de bedreiging afgeleverd en uit overwegingen van bescherming en veiligheid.