Islamleraar tegen Holocaust overlevende: ‘je verhaal is verzonnen’

kichka
Bij herdenkingsplechtigheden draag Kichka steeds het hoofddeksel van zijn kamptenue

De 83-jarige Henri Kichka spreekt al 25 jaar lang voor jongeren over de ellende en ontberingen die hij doorstond in Auschwitz.  Hij vertelt gedetailleerd over zijn blauwgestreept kamptenue en hoe hij op zijn 17de nog geen 40 kilo meer woog  toen de Amerikanen het kamp bevrijdden.  Ook vertelt hij hoe zijn vijftienjarige zus door de nazibeulen werd omgebracht. Alsof het gisteren gebeurde beschrijft hij de deportatie van de rest van zijn familie tijdens de razzia  in Brussel in de nacht van 3 november 1942.

Duizenden leerlingen heeft hij in al die jaren  toegesproken en muisstil is het als hij vertelt hoe ook zijn vader in Buchenwald zijn laatste adem uitblies.

Veel overlevenden van concentratiekampen zijn er niet meer daarom besloot de directie van het Atheneum ‘Brussel 2’ om de getuigenis van Henri Kichka voor de klas op video op te nemen. Afgelopen vrijdag draaide zijn bespreking echter anders uit. Er onstond tumult tijdens het relaas van de vlaggedrager van de Unie der Belgische Gedeporteerden.

De Islamleraar van de school liet zijn ongenoegen blijken tijdens de getuigenis en gebaarde dat het verhaal ongeloofwaardig was.  Toen een geschokte collega vroeg dat de leraar zijn commentaar tenminste luidop gaf nam de godsdienstleraar het woord. Hij trok parallellen met Gaza en citeerde de Franse holocaustontkenner Garaudy. Er ontstond tumult in de zaal, en vooral ongeloof bij de aanwezigen.

Aan Le Soir vertelde Henri Kichka: “Leerlingen kwamen naar me toe om me op mijn gemak te stellen, sommige leerlingen  vielen letterlijk wenend in mijn armen. Dit heb ik in al die jaren nooit meegemaakt, het is de eerste keer dat iemand mijn getuigenis  op ongeloof onthaalt” aldus Kichka.

Advertentie

Maandag bekeken een aantal leraars de videobeelden en oordeelden dat de Islamleraar ondermeer citeerde uit het werk van de Franse negationist Roger Gauraudy. Die laatste werd voor zijn misdadige publicaties in 1998 veroordeeld.  Het lerarenkorps is niet opgezet met de gebeurenissen. Ook de directeur van het Brusselse Atheneum liet verstaan dat dit niet zonder gevolgen zou blijven. De ondervoorzitter van de Moslimexecutieve van zijn kant liet weten dat Islamleraars de Belgische wetten dienen te respecteren en dat negationisme een misdrijf is.

Negationisme in de Arabische wereld is niet nieuw, onrustwekkend is wel dat het fenomeen nu ook in ons land opduikt, en dan nog door leerkrachten  die beter zouden moeten weten.

[UPDATE] Minister stelt onderzoek in en legt klacht neer bij het parket

Christian Dupont, minister van onderwijs van de Franstalige Gemeenschap zegt geschokt te zijn door de gebeurtenissen. De minister noemde de uitspraken van de Brusselse Islamleraar totaal onaanvaardbaar en het feit dat iemand die verantwoordelijk is voor de opvoeding in het bijzijn van jongeren naar het werk van Roger Garaudy refereert maakt de feiten des te erger. De minister heeft opdracht gegeven aan een commissie om de zaken op het terrein te onderzoeken. “Als de onderzoekscel de feiten bevestigt zullen onverwijld de nodige sancties tegen de betrokken leraar genomen worden” aldus Dupont die eveneens opdracht gaf aan de  juridisiche dienst van de Franstalige Gemeenschap om klacht neer te leggen bij het parket en zich burgerlijke partij te stellen.