Sereen debat gevraagd over gevoelige passages uit het Evangelie op de VRT

Rik Hoet van de katholieke kerk. Er zijn
Hoet: "De Kerk heeft net hierom richtlijnen opgesteld"

Joods Actueel kreeg enkele verontwaardigde reacties van niet-Joodse mensen die geschrokken waren door wat ze onlangs op de VRT hoorden op zondag 1 maart. Het ging om de tweewekelijkse eucharistieviring in de kerk, de pastoor las een tekst voor uit Mattheus.

Leena Demeester die instaat voor de VRT-erediensten noemde de kritiek onterecht en vroeg die te uiten aan de katholieke kerk in Rome. Dat heeft Joods Actueel ook gedaan en wat blijkt, we krijgen gelijk! Volgens Kanunnik Rik Hoet, voorzitter van de Belgische Katholieke Commissie voor de relaties met het Jodendom, zijn er bepaalde richtlijnen opgesteld door de kerk. Maar die zijn in dit geval niet opgevolgd. Volgens de richtlijnen is het essentieel dat er de nodige duiding wordt gegeven bij gevoelige passages.

Dirk Verhofstadt, auteur van het boek ‘Pius XII en de vernietiging van de Joden’, vraagt dat de VRT zulke passages in de toekomst niet zou toelaten. “Vooral schokkend is hoe de priester het bewuste paragraaf voorleest alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Ik vraag me af, heeft die man dat goed gelezen? Dat hij er nadien in zijn lezing niet eens duiding aan geeft roept eveneens vraagtekens op.”

Richtlijnen van de Kerk

“Men moet toegeven dat verschillende passages tot voorwendsel kunnen dienen voor anti-judaïsme, en dat ze ook in feite daartoe zijn gebruikt. Wil men een dergelijk afglijden vermijden, dan moet men goed zien dat de polemische teksten van het Nieuwe Testament – ook die teksten die in algemene termen zijn opgesteld – altijd in verband staan met een concrete historische situatie; men dient te beseffen dat ze nooit gericht zijn tegen de joden uit alle tijden, waar ter wereld ook, om het blote feit dat ze jood zijn.” Uit het tweede document van de Pauselijke Bijbelcommissie (2001)