Gentse Joden beducht voor openbare voorstelling Samson en Dalila

opera-in-openlucht
Openluchtopera in Gent

De Gentse Joodse gemeenschap heeft een brief geschreven aan burgemeester Termont om zijn bezorgdheid te uiten over de openbare vertoning van de opera Samson en Dalila. Ziehier een kopie van die brief,

Geachte heer burgemeester,

Wij vernemen dat er plannen zijn om de opera “Samson & Dalila” te projecteren op groot scherm, meer bepaald op zaterdag, 27 juni 2009 om 20.30u op het Sint-Baafsplein.

Deze opera werd onlangs in Antwerpen en Gent opgevoerd en zorgde voor heel wat commotie. In bijlage kan u een recensie nalezen die verscheen in de internationale pers. Niet de muziek of het theatrale staat centraal, maar de politieke boodschap. De regie heeft de Bijbelse rollen omgekeerd: de onderdrukkers zijn de Israëli’s / de Joden? En alleen zij.

De opvoering is qua concept, zuivere “agitprop”, zoals in de hoogdagen van het Stalinisme: de staat Israël wordt afgeschilderd als een land waar apartheid heerst, een van geweld doordrongen samenleving, een land dat met andere woorden zijn plaats onder de zon niet waard is.

Advertentie

De werkelijkheid is natuurlijk veel genuanceerder. Er is de aanhoudende situatie waarin de Joodse staat in zijn bestaan bedreigd wordt door “politieke” bewegingen, die zelfmoordaanslagen propageren en raketten op burgerdoelwitten afschieten, met de steun van Iran, een situatie die mede verantwoordelijk is voor de ruk naar rechts tijdens de recente verkiezingen in Israël.

Je kan het oneens zijn met de politiek van de Israëlische regering – wij hebben daar ook onze reserves over – maar niemand kan ontkennen dat Israël een democratie is naar Westers model: er is persvrijheid, de inwoners hebben politieke en sociale rechten, alle bevolkingsgroepen mogen deelnemen aan de verkiezingen en hebben hun afgevaardigden: er zetelen ook Arabische verkozenen in de Knesset. In het nabije verleden, waren er zelfs Arabische ministers.

De hele enscenering van deze opera kan heel goed vergeleken worden met de vroegere “Passiespelen”: deze brachten heel theatrale voorstellingen van het lijden en de dood van Jezus. Toeschouwers waren na afloop zo vervuld van haat tegen de joden (volgens de katholieke kerk, de moordenaars van Jezus) dat dit al te vaak eindigde in uitbarstingen van geweld.

De expliciete vereenzelviging van de Israëli’s met meedogenloze onderdrukkers en moordenaars zal weinig invloed hebben op mensen die immuun zijn voor antisemitisme. Maar, wie wel vooroordelen ten aanzien van de joden heeft, kan zich alleen maar versterkt voelen in zijn overtuiging.

Naar aanleiding van de recente oorlog in Gaza bleek hoe snel de toestand ook bij ons uit de hand kan lopen. Haat tegen Israël gaat soms naadloos over in verbale (en in Antwerpen ook fysieke) agressie tegen “de joden”. We weten dat in Gent een politiek gevoerd wordt van culturele verdraagzaamheid en dit siert onze stad. We vrezen dat het projecteren van een dergelijke politiek geladen opera onder auspiciën van de Stad Gent geen aanleg geeft tot het openen van de doos van Pandora.

We hopen dat u als burgemeester van een stad die diversiteit hoog in het vaandel voert, begrip hebt voor onze gevoelens.
Met meeste hoogachting

Jacques Bloch
Penningmeester Joodse Gemeenschap Gent