Update: Kind en Gezin trekt erkenning in

Kind en Gezin heeft de erkenning van de onthaalmoeder nu ook formeel ingetrokken.

Hieronder de nieuwsuitzending op VRT radio 2 met korte reacties van  hoofdredacteur Michael Freilich en van Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding

[audio:/wp-content/uploads-pjact001/2009/09/interviewnaziopvang.mp3]

gezin11Reactie Michael Freilich, hoofdredacteur Joods Actueel
– Kind & Gezin dient erkenning onthaalgezin onmiddellijk in te trekken
– Gerecht moet stappen ondernemen tegen gezin op basis van  negationismewetgeving

Michael Freilich: “Dat dit soort Jodenhaat vandaag de dag nog leeft is huiveringwekkend. Meer dan zestig jaar geleden werden 20.000 burgers van Joodse afkomst uit Antwerpen naar concentratiekampen gedeporteerd. Een deel van de bevolking werkte toen gewillig mee met de nazi beulen. Ook vandaag nog leeft er een kleine maar extreme kern neo-nazi’s die niet verlegen zijn om hun gedachtegoed te propageren.

Dat Kind & Gezin eerst een nieuwe inspectie zal laten uitvoeren om te zien “of de psychische integriteit van de kinderen in het gedrang komt” is totaal onzinnig. Zoals mevrouw Du Bois zelf aangeeft is discriminatie verboden bij K&G. Een familie die openlijk sympathiseert met het naziregime, dat is toch het summum van discriminatie en racisme!

Advertentie

Kind en Gezin heeft een maatschappelijke rol te vervullen en moet in het belang van het kind zo snel mogelijk de erkenning van het onthaalgezin intrekken. Maanden wachten op de resultaten van een onderzoek is onzinnig. Er zijn genoeg elementen uit de Terzake reportage die deze maatregel rechtvaardigen.

Mevrouw Du Bois zegt dat het een maatschappelijke vraag is waar vrije mening ophoudt en discriminatie begint. Dat klopt in dit geval echter niet. Er zijn genoeg wetten die stellen dat discriminatie verboden is. In dit specifiek geval is er de Negationismewet of Revisionismewet van 23 maart 1995. Die bestraft “het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal- socialistische regime is gepleegd”. Het is dus ook duidelijk dat het onthaalgezin in kwestie zich strafbaar opstelt door openlijk deze gedachten te propageren.

“Bestraffing met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig frank tot vijfduizend frank wordt gestraft, hij die onder één der omstandigheden bepaald bij artikel 444 van het Strafwetboek, de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, ontkent, schromelijk minimaliseert, poogt te rechtvaardigen of goedkeurt.” http://www.diversiteit.be/index.php?action=wetgeving_detail&id=31

Genoeg elementen dus voor Kind & Gezin om dit onthaalgezin van hun website te schrappen. Ook genoeg elementen voor een onderzoek van het gerecht naar de handel en wandel van het bewust gezin om te zien of er elementen aanwezig zijn om tot vervolging over te gaan.”