Hoeveel Joden zouden er zijn als er geen Holocaust geweest was?

Zonder Holocaust zouden er wereldwijd tweeëndertig miljoen Joden zijn in plaats van de huidige dertien miljoen. Tot die conclusie kwam Sergio Della Pergola, hij is professor demograaf en schreef een artikel dat binnenkort over dit onderwerp zal gepubliceerd worden.

Della Pergola is houder van de Shlomo Argov leerstoel Israël-Diaspora betrekkingen en is directeur van de afdeling Joodse demografie en statistiek van de Hebrew University van Jeruzalem. Hij probeert met zijn studie de demografische schade te berekenen die de Joden door de Holocaust hebben opgelopen. De Holocaust had de meest rampzalige dodelijke gevolgen voor de Joden uit Oost-Europa omwille van de demografische structuur, juist omdat er zoveel jonge kinderen bij waren. ‘Dit heeft een belangrijke demografische schade tot gevolg op lange termijn. Deze schade vertakt zich veel verder dan wat we verwachten’, schrijft de professor.

Het artikel dat in ‘Bishvil Hazikaron’, een periodiek van het Yad Vashem, zal verschijnen, zegt verder dat de vernietiging van een generatie niet alleen deze generatie treft, maar ook de kinderen en kleinkinderen. Volgens Della Pergola had de jonge Joodse populatie in Oost-Europa een groot groeipotentieel in tegenstelling tot overige Joodse populatie buiten Israël waar de geboortecijfers relatief laag waren.

Volgens de studie is een ander demografisch gevolg van de Holocaust het relatief lage aantal Joden in de wereld vandaag. Della Pergola merkt ook op dat de verschillende schattingen van het aantal Joden die werden omgebracht in de wereld tussen 5.6 en 6.5 miljoen ligt en dat de problematiek van de schattingen is toe te schrijven aan de wijze van definiëren wie Jood is. Ook Joden die bekeerd waren tot het christendom voor de Holocaust plaats greep of mensen die deels Joods waren, werden om het leven gebracht.