Israël vs Goldstone: 1 – 0 (medewerkster Goldstone teruggefloten)

Brabosh.com berichtgeving
De nieuwszender FOX News heeft vandaag onthuld dat naar aanleiding van een protest van UN Watch, de stafchef van de Verenigde Naties voor het Goldstone Rapport de deelname van een medewerkster van de Goldstone Commissie aan een anti-Israël meeting heeft gecanceld, waar ze normaliter op zaterdag 27 februari 2010 in Lausanne (Zwitserland) het publiek zou toespreken.Het ging hier over Francesca Marotta, Chef van het secretariaat van de UN Fact Finding Mission on the Gaza Conflict, de zogeheten Goldstone Commissie. Zij zou er deelnemen aan een event dat lobbyde voor ‘The Russell Tribunal on Palestine‘, een eenzijdige politieke oefening met een voorspelbare conclusie.

Die vergadering in Zwitserland werd gesponsord door het Collectif Urgence Palestine, een groep die recent nog werd veroordeeld door het expertisepanel van de Verenigde Naties [!] voor het op 2 maart 2009 organiseren en houden van een ‘duidelijk antisemitisch’ geïnspireerde demonstratie, waarbij de leden van de Joodse gemeenschap van Genève werden bekogeld met stenen en fysiek bedreigd werden.

UN Watch, die een speciale raadgevende status heeft in de Verenigde Naties, heeft onmiddellijk een protest ingediend bij secretaris-generaal Ban Ki-moon, waarin zij hem herinnerde aan Artikel 100 van de Verenigde Naties dat zegt dat stafmedewerkers gebonden zijn aan hun neutraliteit, professionaliteit en boven elke politieke voorkeur moeten staan [klik hier om het protest van UN Watch te lezen]. UN Watch verdeelde het protest [tegen de deelname van Francesca Marotta aan het antisemitisch event] wereldwijd aan meer dan 1.000 journalisten, 18.000 intekenaars van UN Watch (waaronder ondergetekende) – aan een groep waarin diplomaten, parlementariërs en andere opiniemakers zetelen – alsmede aan de 5.500 geregistreerde Facebook fans van UN Watch.

Met als resultaat dat Francesca Marotta haar optreden moest annuleren – ook al staat haar naam nog steeds vermeld op de ontelbare websites op het internet (zie hier, hier, hier, and hier.) UN Watch zal nog een dankbrief schrijven aan VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon voor het consequent toepassen van het Handvest van de Verenigde Naties.

Goldstone Commissie: bevooroordeeld en eenzijdig

Advertentie

Het Goldstone Rapport werd geboren uit vooringenomenheid en is uitgegroeid tot een volwaardige rechterlijke dwaling. Hillel Neuer, voorzitter van UN Watch, is ervan overtuigd dat “De door de Islam gedomineerde Mensenrechtenraad [Human Rights Council] zorgvuldig de leden had uitgekozen die in de Goldstone onderzoekscommissie moesten zetelen, die voordien reeds bekend stonden om hun scherpe kritiek jegens Israël.“

Van bij het begin dat rechter Richard Goldstone van de Verenigde Naties de opdracht kreeg om na te gaan wat er tijdens de Gazaoorlog was gebeurd en een verslag op te maken van mogelijke oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid die zowel Hamas als het Israëlische leger zouden hebben gepleegd in tijdens die die weken durende oorlog, zat het al goed fout.

Het begon al bij de aanstelling van de vier commissieleden: de Ierse kolonel Desmond Travers, die onlangs nog het nieuws haalde door als mede-auteur van het Goldstone Rapport te verklaren dat er maar 2 raketten op Israël waren gevallen voor het Gazaconflict begon. Hij beschuldigde ‘Joodse lobbyisten’ ervan de Britse buitenlandse politiek in het Midden-Oosten te manipuleren en zei dat de pogingen om de bevindingen van het Goldstone Rapport te blokkeren hebben gefaald.

Een 2de commisielid, professor Christine Chinkin (Groot-Brittannië), liet al in haar bevooroordeelde kaarten jegens Israël kijken, toen zij in een interview met de Sunday Times vooraf verklaarde dat Israël oorlogsmisdaden heeft gepleegd, nog vooraleer de Goldstone commissie haar onderzoek moest aanvatten, Chinkin zat in 2006 in een andere VN-onderzoekscommissie die de kwestie van Beit Hannoun moest onderzoeken toen enkele verdwaalde Israëlische artillerieraketten op een Palestijns dorp terecht kwamen en 19 mensen werden gedood.

Mevr. Hina Jilani advocaat aan het Hooggerechtshof in Pakistan, was al een gekende Israëlbasher voor ze in de Goldstone missie zal zetelen. De Pakistaanse mensenrechtenactiviste werd al geciteerd in 2005: “Israël berooft de Palestijnen van hun elementaire mensenrechten door veiligheid als excuus te gebruiken.” Nog voor de commissie met haar onderzoeksopdracht begin, ondertekende Hina Jilani een open brief, gepubliceerd op 16 maart 2009, geadresseerd aan de secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties en de afgevaardigden van de VN-Veiligheidsraad over de oorlogsmisdaden die Israël zou gepleegd hebben in Gaza: “The events in Gaza have shocked us to the core… We must also establish the truth about crimes perpetuated against civilians on both sides.” De gebeurtenissen in Gaza – de Israëlische acties, niet zomaar een abstractie – hadden haar tot in het diepst van haar ziel geschokt.

Zelfs Richard Goldstone kreeg achteraf spijt toen hij zag wat er met zijn geesteskind in de Verenigde Naties gebeurde: “De ontwerpresolutie stemt me droevig omdat ze enkel beschuldigingen uit tegen Israël. Er staat geen enkele zin in die Hamas veroordeelt wat we nochtans in het rapport duidelijk wél hebben gedaan,” zei een treurige Goldstone. Maar het kwaad was inmiddels geschied, de wereld kreeg te horen wat de wereld wilde horen: Israël is schuldig. Over mogelijke oorlogsmisdaden en schendingen van mensenrechten door Hamas wordt al lang niet meer gesproken.

Bronnen: FOX News: UN Inquiry Accused of Anti Israel Bias door Ben Evansky van 5 maart 2010; UN Watch: FOX News: After UN Watch Protest, Chief Goldstone Aide Cancels Keynote Address for ‘Russell Tribunal on Palestine’ van 7 maart 2010