Voortrekkersrol Vlaanderen bij Holocaust Task Force

Johan Verstreken (CD&V)

Persbericht van Johan Verstreken (CD&V): In 2012 neemt België het voorzitterschap waar van de Taskforce for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Research. Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken vernam dat Vlaanderen een voortrekkersrol zal spelen bij één van de conferenties die tijdens het voorzitterschap in Kazerne Dossin zal worden georganiseerd.

In 2012 vindt de plechtige opening plaats van Kazerne Dossin, Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten in Mechelen. Op deze historische site werden 24.916 joden en 351 zigeuners verzameld en weggevoerd richting Auschwitz. Om deze reden heeft Vlaanderen voorgesteld dat België in 2012 het voorzitterschap van de International Task Force Holocaust op zich zou nemen.

Tijdens het Belgische voorzitterschap zullen in ons land twee grote conferenties worden georganiseerd, telkens met een diplomatiek gedeelte en een aantal werkgroepen, namelijk een academische werkgroep, een werkgroep voor onderwijs, een werkgroep voor communicatie, en een werkgroep voor musea en herdenkingssites. De conferenties zullen plaats vinden in juni 2012 en wellicht op het einde van dat jaar.

Advertentie

Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken vernam dat er een informeel akkoord is dat één van beide conferenties in Mechelen zal plaats vinden en de andere in Brussel. Bij de conferentie in Mechelen zal de Vlaamse overheid een voortrekkersrol spelen en zal Vlaanderen het concept van kazerne Dossin voorstellen. Kazerne Dossin is immers bij uitstek het symbool van de racistische vervolging in ons land tijdens de Tweede Wereldoorlog, samen met het Fort van Breendonk als herdenkingssite van politieke vervolging.

Op vraag van Johan Verstreken zal men tijdens de conferenties en in randevenementen ook aandacht besteden aan het project “100 jaar Groote Oorlog”, en behoort een uitstap naar de Westhoek tot de mogelijkheden.