Opinie: Alla Echternach?

Het Vaticaan
Anti-Joodse uitspraken van prelaten in het Vaticaan en Italiaanse bisschoppen volgen elkaar in sneltempo op, ze worden gevolgd door verontschuldigingen de dag erna of door ontkenning. Een overzicht.

Het begon met de uitspraak van Raniero Cantalamessa, de huispredikant van paus Benedictus, die op Goede Vrijdag de vloedgolf aan pedofilieschandalen over de Kerk vergeleek met het antisemitisme dat Joden trof. Vrij vlug daarna, nadat bleek dat wereldwijd de publieke opinie geschokt reageerde op de verklaring, bood de woordvoerder van het Vaticaan, Frederico Lombardi, zijn verontschuldigingen aan, zowel aan de Joden als aan de slachtoffers van de Kerkelijke misbruikpraktijk.

Kort daarna uitte een andere Italiaanse bisschop, Giacomo Babini, op een conservatief-katholieke website, Pontifex, de beschuldiging dat de recente berichten over de katholieke kinderschenderij niet anders dan een complot van vrijmetselaars en Joden kunnen zijn, gezien “de kracht en de verfijning waarmee de Kerk wordt aangevallen”. Ook voegde de 81-jarige prelaat er aan toe: “Ze willen niet dat de Kerk er is, ze zijn onze natuurlijke vijand. En uiteindelijk zijn de Joden, historisch gezien Christusmoordenaars”.

Een andere Italiaanse bisschop, Vincenzo Paglia, verwierp vervolgens deze uitspraak als tegenstrijdig met de officiële leer en niet de mening van de “meerderheid” (!) binnen de Kerk. Bisschop Babini beweerde pas drie dagen later, nadat alle Italiaanse kranten zijn uitspraken al hadden overgenomen, dat hij dit niet gezegd had.

Uitgerekend één dag na de verontschuldiging van kerkvorst Paglia, verklaarde de bisschop van Foligno, Arduino Bertoldo, dat: “het historisch gezien absoluut juist is om de Joden als godsmoordenaars te bestempelen”.

Advertentie

Riccardo Pacifici, voorzitter van de Joodse Gemeente in Rome noemt het aantal voorvallen ondragelijk en jurist Renzo Gattegna, voorzitter van de Italiaanse koepelorganisatie van Joodse verenigingen, laat weten dat met deze antisemitische uitspraken de maat vol is.

Prelaat Angelo Sodano, die eerder de aanvallen op de Kerk, in aanwezigheid van de paus en “en plein public”, als roddelpraatjes omschreef, verklaarde later dat de aanval op de huidige paus vergelijkbaar is met de aanval op de omstreden Pius XII wegens zijn gedrag tijdens het laatste mondiale conflict.

Joseph Ratzinger (Benedictus XVI) sprak onlangs nog lovende woorden over Pius XII en omschreef hem als de paus “die de Kerk de weg der waarheid getoond heeft en gedurende Wereldoorlog II veel vervolgden heeft gered”.

G. Joris
Echternachprocessie
De merkwaardigste onder alle katholieke religieuze optochten is de processie van Echternach in Luxemburg waarbij de deelnemers twee stappen vooruitzetten om vervolgens één achteruit te zetten. De processiegangers wandelen bewust op deze manier. Het lijkt er op dat het Vaticaan met anti-Joodse verklaringen in een soort Echternachstoetstijl communiceert in een wanhopige(?) poging om de aanhoudende vloedgolf van pedofilieschandalen te keren. De belangrijkste vraag blijft waar deze processie uiteindelijk zal aankomen en vooral wie nog zal willen meestappen?

Guido Joris