Debat met Louis Michel bij Phara (herbekijk)

Herbekijk hier het debat van maandagavond (31 mei 2010) op Phara.

Reacties en nabeschouwingen:

Mijnheer de Minister van State,

Ik heb u gisteren zien debatteren met de Heer M.Freilich over de Israëlische interventie tegen een zeekonvooi richting Gaza.
U die zich her en der voordoet als een Staatsman bent wel diep gevallen.

Inderdaad u hebt onophoudelijk het verwerpelijk klassiek wapen van de politieke extremisten gebruikt nl. de tegenstrever voortdurend in de rede vallen om hem te beletten zijn argumentatie te ontwikkelen . Uiteraard vermits politieke extremisten geen argumenten hebben behalve het produceren van beledigende decibels.

Advertentie

U hebt geen enkel objectief bruikbaar argument gehanteerd .Waarom zou ik desbetreffend mijn verwondering uitdrukken? Tijdens uw mandaat als Minister van Buitenlandse Zaken hebt u er een erezaak van gemaakt Israël steevast te stigmatiseren en te veroordelen .

Langs uw neus weg zei hij u tijdens Phara dat u bekommerd bent om de veiligheid van Israël .Hoe is dat te rijmen met uw algemene houding terzake en met uw geflirt met Hamas en co. die slechts één doel voor ogen hebben;de vernietiging van de ‘Zionistische Entiteit’, lees het vermoorden van al de Israëlische Joden.

Wellicht zult u vandaag met uw collega Durant de minister van buitenlandse zaken van Iran- toonbeeld van liberale verdraagzaamheid zoals eenieder weet- in het Europarlement ontvangen .

Samen kunnen jullie een fruitsap drinken ‘op de goede afloop’ van het conflict in het Midden-Oosten .

Gegroet,
André Gantman
Jurist en auteur

————————
Dat Israelische autoriteiten de gepaste maatregelen nemen om te beletten dat schepen ongecontroleerd in Gaza zouden landen is normaal.De Palestijnse autoriteiten in Gaza hebben in het verleden bewezen dat ze niet betrouwbaar waren en terroristen in hun midden gedogen.Trouwens de infrastructuur in Gaza is niet aangepast om schepen met bevoorrading te clearen en voldoende lang ter plaatse in quarantaine kunnen houden.Internationaal rechterlijk zijn enkel Egypte,Jordanie ,Syrie,Libanon en Israel gemachtigd medisch hygiënische maatregelen te treffen opdat er in de dichtbevolkte Gaza zone geen epidemien zouden uitbreken.De bemanningen van de schepen hebben zich te voegen naar de richtlijnen van, in dit geval de Israelische autoriteit,die reeds vooraf voorstelde de schepen veilig naar de havenstad Ashdod te begeleiden voor de nodige clearing. Het leiderschap van de schepen die de blocus trachten te doorbreken heeft onverantwoord gehandeld en de levens van de personen aan boord in gevaar gebracht.

Dr. Emiel Roosemont
De Panne
————————

Advertentie

Geachte Heer Freilich, Met grote ontsteltenis heb ik vandaag de uitzending Phara gevolgd op Canvas. Via dit schrijven wil ik U laten weten dat ik volledig akkoord ben met elke stelling die u omtrend het niet zo humanitaire hulpschip geponeerd hebt. Louis Michel beschuldigde u ervan niet in staat te zijn een argumentatieve en rationele woordenwisseling te voeren, terwijl hij u niet een keer niet uitspreken en uw uitspraken, nochtans gebaseerd op empirisch waarneembaar visueel materiaal, negeerde of zelfs of op volledig irrationele wijze weerlegde. Zijn uitval getuigde van frustratie, opgekropte woede, en een volledig misplaatst superioriteitscomplex. U daarentegen bleef gedurende heel het gesprek, indien we het gebeuren onder deze noemer mogen plaatsen, sereen en onderbrak Michel niet een keer. Ik vond uw optreden bewonderenswaardig, het is niet simpel Israel te verdedigen in een land dat uitgesproken pro-Palestijns is. Ik sta aan de kant van zij die beseffen dat schepen met gewapende zelfverklaarde martelaren in naam van Allah geen humanitaire doeleinden beogen. U ziet, er zijn nog mensen in Vlaanderen die wel pro-Israel zijn. Want pro-Israel is synoniem met anti-terreur, en pro-democratie.

Alexandra Villers

————————

Ik heb de discussie gezien tussen Louis Michel en Michael Freilich op Canvas. Ik was verbaasd van de kwaadwilligheid van Louis Michel ten opzichte van Michael Freilich. Hij liet hem niet uitspreken en luisterde niet naar zijn argumenten. Ik wist niet dat Louis Michel zo dwaas en zo boos kon zijn. Bravo voor de beleefde terughoudendheid van Michael Freilich.

Yves van Havere
Brussel

————————

Geachte,
Ik contacteer U om mijn verontwaardiging te uiten over het optreden van Mr. Michel.
Zonder ook maar te willen luisteren naar uitleg over de feiten, scheldt hij Michaël Freilich uit voor leugenaar.
Alsof Belgie zelf nog niet genoeg ervaring heeft met de “waarheidsgtrouwheid” van de “vredelievende” islamitische cultuur.
Ik wil U hierbij laten weten dat ik tot de minderheid behoor die niet geïndoctrineerd is door islamitische leugens.
Ik vind het zeer erg dat er Belgisch belastinggeld wordt aangewend om een regime/volk te steunen dat er enkel op uit is om jullie te vernietigen.
Israël is de enige natie ter wereld die de islamitische haatcultuur van antwoord kan dienen.
Ik vrees dat de strijd nog lang zal duren, de haat tegenover jullie wordt letterlijk opgedragen in de Koran.
De groeten aan jullie moedig volk,
Paul

————————

Gelukkig toch nog een nieuwssite die de waarheid achter de aanval publiceerd,in alle nieuwsrubrieken krijgt israel de schuld,ik vind dit zo walgelijk dat de joden de schuld krijgen terwijl de hamas activisten de aanval willens en wetens uitlokten!!! ik hoop dat de linse media ook jullie geluid uitzenden,want israel mag niet de schuld krijgen!!! met vriendelijke groeten john sablerolle.leidschendam.
Dr. Emiel Roosemont
8660 De Panne

————————

Eerst en vooral wens ik de heer Michaël Freilich te feliciteren met zijn koelbloedigheid en geduld ten aanzien van Louis Michel.
Deze laatste heeft zich niet alleen schandelijk gedragen qua vorm, alleszins ongepast voor een minister en parlementariër, maar ook qua inhoud. Michel had geen enkel argument en is dan maar vervallen in regelrechte haat en antisemitisme. Het sprak uit zijn hele lichaamstaal. Bovendien was geen enkele dialoog mogelijk, omdat hij niet bereid was tot een beschaafd gesprek waar twee gesprekspartners neutraal van mening wisselen. Je kon merken dat ambassadeur Gutman geschokt was tot in het diepst van zijn ziel.
Wij waren thuis allemaal geschokt, om te zien hoe de anti-sionistische en anti-joodse gevoelens nog zo aanwezig zijn, en dan nog wel in ons eigen België, en dan nog wel in het hart van één van onze politieke leiders. En zelfs geen Vlaams Belang politicus.
Geen wonder dat ook de dialoog tussen franstalig en vlaams België niet kan slagen als daar zo’n keikoppen bijzitten.
Wat het incident in Gaza betreft, ik begrijp de heisa niet. Tsahal heeft gewaarschuwd : de propalestijnse militanten negeren. Zij lokken de soldaten in een hinderlaag (daar heb je heus niet altijd een kalasjnikov voor nodig, de vietcong gebruikte ook enkel messen) en deze verdedigen zich. Men negeert een blokkade die is opgeworpen voor de veiligheid en soevereiniteit van Israël, men zou zich daar niet mogen tegen verzetten ?
Hoe kan het dat de publieke opinie zo gemakkelijk wordt gemanipuleerd door de propalestijnse bewegingen ? Is het niet diep tragisch dat twee onnozele bakvissen zich uitlaten in de bewoordingen die op you tube te horen zijn ? Is het wel nodig dat België en Vlaanderen zoveel “ontwikkelingshulp” sturen, in meerdere honderden duizend euro’s ? Wat kunnen en willen deze mensen opbouwen ? Ze zijn alleen in staat tot haat en vernieling. Natuurlijk hoopt iedereen dat er een duurzame vrede komt in het gebied. Niemand wil de palestijnen per sé kwaad doen. Maar die gevoelens moeten wel wederzijds zijn, we zijn het eens daarover.

Geen enkele natie, zeker de reeds eeuwenlang vervolgde joodse natie niet, verdient het om met medewerking van de hele wereld van de kaart geveegd te worden.
Maar dat europarlementairen tot illegale acties overgaan en dan moord en brand jammeren om de publieke opinie te bespelen, dat is walgelijk en grotesk.
Ik had gisteren al een reactie gestuurd naar de website van Phara, maar ik wilde mijnheer Freilich (sorry, ik schreef toen per vergissing Frajlich) persoonlijk een hart onder de riem steken. Ik hoop dat hij of zijn gezin niet het slachtoffer worden van wraakacties. Let goed op. De vijand vermomt zich blijkbaar soms als een onnozele bakvis, of als een minister. Hou U goed, mensen.
Met hartelijke groet,

Familie Benito & Franca
Genk

————————

Het ‘debat’ bij Phara gisterenavond was een verschrikkelijke vertoning.

De vooringenomenheid van Louis Michel was stuitend en verraade zijn aversie tegen Israel. Louis Michel zegt, ik citeer; “Ja maar ik wil eerst ook de feiten nagaan. Maar wat hier verteld wordt is natuurlijk ehh, klopt niet met de feiten. Klopt niet wat er precies gebeurd is daar.”
Louis Michel viel met deze ene zin volledig door de mand.

Chapeua voor Michael Freilich die zo rustig en vriendelijk bleef.
Fam Visser
Harderwijk (Nederland)