Persoverzicht Botenactie

In De Morgen schrijft Yves Desmet dat Israël dodelijk geweld gebruikte tegen “een konvooi dat niets anders dan actievoerders en humanitair materiaal vervoerde”.
Is die man nu blind? Je mag het oneens zijn met de blokkade van Gaza, je mag het oneens zijn met de actie om de boten te stoppen en je mag verontwaardigd zijn om de doden die zijn gevallen. Maar stellen dat er NIETS anders aan boord was dan “actievoerders en humanitair materiaal” terwijl iedereen de beelden van de knuppels en messen ondertussen gezien heeft kan ik niet anders omschrijven dan moedwillig de waarheid geweld aan doen.

In Het Laatste Nieuws vraagt commentator Luc Van der Kelen dat Israël van de geweldlogica afstapt omdat het land zichzelf steeds meer dreigt te isoleren van de rest van de wereld. Toch wijst hij erop dat men niet overhaast conclusies moet trekken.

“Het is mooi dat een Louis Michel zich het lot van de Palestijnen aantrekt, maar een politicus met zijn staat van dienst zou beter wat meer afstand nemen voor hij een oordeel velt. Het geldt trouwens ook, en nog meer, voor opiniemakers. Die zouden voldoende verstand moeten hebben om de regels van de historische kritiek toe te passen en pas te oordelen naarmate ze kennis hebben genomen van wat er zich precies heeft afgespeeld.

Minder objectief is dan weer verslaggever Guy Van Vlierden op blz. 11 van dezelfde krant. Die brengt onder een foto van de in beslag genomen goederen volgend onderschrift ‘voornamelijk knuppels en keukengerei’. Het woord messen van 30cm wil en zal hij niet in de mond nemen, ook niet in zijn artikel. Verder zegt de journalist dat volgens specialisten internationaal recht Israël niet het recht had om binnen territoriale wateren te opereren. Dit klopt echter niet met het internationaal oorlogsrecht en de meeste internationale juristen beamen dat een maritieme blokkade een legitiem manoevre is zolang die blokkade wordt gecommuniceerd en toegang tot neutrale havens wordt gevrijwaard.

De krant Gazet Van Antwerpen zegt dat Vlaams parlementslid Verstrepen niet blij is met het persbericht van Jean Marie Dedecker over Israël. Die schreef: “Als Israël niet ingaat op het voorstel om de blokkade van de Gazastrook op te heffen, vragen we dat Europa economische sancties treft, Israël exporteert terreur”.
Verstrepen: “Dat is complete onzin, pro-hamaspraat”, zegt Verstrepen. “Het is trouwens manifest onjuist en intellectueel oneerlijk. Ik ben niet de enige binnen LDD die moeite heeft met het persbericht dat is uitgestuurd zonder overleg met de mandatarissen van LDD. Dit is niet in samenspraak gebeurd.”

Advertentie

Hieronder een compilatievideo van het Phara debat tussen Louis Michel en Michael Freilich: