Bus vanuit Antwerpen voor pro-Israël demonstratie zondag in Brussel.

Pro-Israël Rally aanstaande zondag 6 juni om 17.30 uur aan de Israëlische ambassade aan de Sterrenwachtlaan 40 in Ukkel

De koepelorganisaties van Joodse verenigingen, het CCOJB en het FJO roepen op om deel te nemen aan een vreedzame pro-Israël rally aan de ambassade van Israël op zondag 6 juni om 17.30 uur. De organisatie van de betoging is een initiatief van de Joodse jeugdbewegingen en de UEJB (Vereniging van Joodse Studenten in België)

De organisatoren vragen alle democraten en voorstanders van de vrede om op die manier uitdrukking te geven aan hun verontwaardiging tegenover diegenen die de recente gebeurtenissen aangrijpen om voedsel te geven aan een klimaat van haat tegen Israël en vraagt iedereen om zoveel mogelijk deze oproep bekend te maken om de betoging te doen slagen. Sosnowski deed ook een appel op de internationale gemeenschap om terughoudendheid en objectiviteit te verkiezen boven overhaast genomen beslissingen. Op die manier houdt men volgens hem de deuren open voor een dialoog voor de mensen van goede wil die vrede nastreven in plaat van haat te bevorderen.

Het CCOJB zegt te hopen dat tijdens de aangekondigde betogingen aanstaande vrijdag niet nog eens de onverdragelijke slogans tegen Israël en Joden zullen gescandeerd worden zoals tijdens een vorige betoging in januari 2009 en Sosnowski zei dat hij het maatschappelijke middenveld – ook de politieke partijen – opriep om te voorkomen dat extremisten de recente gebeurtenissen uitbuiten.

Practische informatie: Pro-Israëlrally op zondag 6 juni 2010 om 17.30 uur aan de Ambassade van Israël Sterrenwachtlaan 40, 1140 Ukkel. Het FJO organiseert ook een bus vanuit Antwerpen. Vertrek vanaf de Loosplaats om 15u45 en het terugreis vertrekt vanuit Brussel om 19u30.