Duizendtal Pro-Israëlbetogers niet te spreken over Gazabootberichtgeving

Een duizental deelnemers aan een pro-Israëlische rally had zich niet laten afschrikken door de bedenkelijke weersomstandigheden  en verzamelden vanavond rond halfzes voor de Israëlische ambassade in Brussel. De manifestanten  werden toegesproken door de nieuwe voorzitter van het CCOJB, Maurice Sosnoswki en door mevrouw Diane Keyser, die sprak namens het Forum der Joodse organisaties. Ook enkele leden van de vereniging van Joodse studenten in België en van de Joodse jeugdbewegingen spraken de menigte toe, de manifestanten reageerden  instemmend en geestdriftig. In alle toespraken kwam het recht van Israël om zijn burgers te beschermen aan de orde maar ook  de ontgoocheling over de lamentabele berichtgeving over de Gazabootactie was een terugkerend punt

De Israëlische ambassadeur Tamar Samash sprak aan het einde van de manifestatie de betogers toe vanuit de deuropening van een politiecombi. “Ze was duidelijk onder de indruk van de hartverwarmende aanwezigheid van zoveel Belgische vrienden van Israël die vanuit vanuit het Brusselse maar ook van uit Wallonië en Vlaanderen waren komen aanzetten. Onder de manifestanten ook een aantal  betogers die opgeroepen werden door de Christenen voor Israëlbeweging in België.

Rond het ambassadegebouw en de aanpalende straten waren indrukwekkende veiligheidsmaatregelen getroffen. Een handvol tegenbetogers hadden een honderdtal meter verder op post gevat aan de overkant van de Waterloosesteenweg.

Niemand van de deelnemers was te spreken over het automatisme waarmee de Europese pers in het algemeen en de Belgische pers in het bijzonder de Israëlische actie veroordeelde. We vroegen enkele onder hen om een reactie:  zie youtubeclip

Advertentie

De toespraak die mevrouw Diane Keyser namens het Forum der Joodse Organisaties hield hieronder:


het FORUM juicht het initiatief toe van


– de Unie van Joodse studenten van België

– Israël Connect
– de Hanoar Hatzioni
– de Habonim Dror
en de Bne Akiva

om hier onze steun aan Israël te betuigen.


Dit initiatief kreeg de steun van het FORUM der joodse organisaties
, het C.C.O.J.B. en de Zionistische Organisatie van België


De organisatoren roepen alle democraten en aanhangers van de vrede op
om hun verontwaardiging te uiten tegen de desinformatie mbt de recente gebeurtenissen, om het klimaat van haat tegenover Israël te voeden.

Wij betreuren ten zeerste de houding van een deel van de internationale gemeenschap die, nog voordat er een onderzoek wordt ingesteld, Israël veroordelen en schuldig achten.


Wij
bevestigen nogmaals, indien nodig, dat Israël het recht en de plicht heeft haar burgers te verdedigen en wij vinden het onrechtvaardig dat telkens als Israël dit doet, veroordeeld wordt.

Als je een vriend bent van Israël, dan ben je een ware aanhanger van democratie, vrede en dialoog.

Bijgevolg roepen wij de internationale gemeenschap op om blijk te geven van terughoudendheid en objectiviteit alvorens overhaaste beoordelingen te vellen.

Op deze wijze hopen wij dat een deur kan worden geopend voor dialoog. Tevens reiken wij de hand aan alle personen van goede wil die open staan voor rede en rechtvaardigheid en weigeren de weg van haat in te slaan.

Wij zijn hier om onze familieleden in Israël te steunen, zij hebben deze steun meer dan ooit nodig.

Am Israël Chai