Veel volk op “Steun Israël” rally

Op de steun Israël rally voor de Israëlische ambassade in Brussel waren zo’n 1000 mensen aanwezig om hun steun te betuigen aan de Joodse staat. (meer info volgt)

Foto’s Jacky Wenger.