Duitsland verbiedt IHH-organisatie Free Gazavloot

Thomas de Mazière, de Duitse minister van BZ: "IHH plaatst zichzelf buiten de wet"

Thomas de Mazière, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Internationale Humanitaire Hulporganisatie (IHH) buiten de wet gesteld vanwege de ondersteuning die de vereniging biedt aan de radikaal islamistische  Hamasbeweging in de Gazastrook. “Onder het mom van humanitaire hulp stelt het IHH al geruime tijd grote sommen geld ter beschikking aan zogenaamde hulporganisaties die in werkelijkheid tot de Hamasstructuren behoren” aldus de CDU-politicus vanuit Berlijn. Het IHH kwam in het brandpunt van de belangstelling staan door hun woeste aanvallen op Israëlische mariniers die aan boord gingen van het Turkse schip Marmara tijdens een militaire missie om het doorbreken van een Israëlische zeeblokkade te voorkomen.

De IHH heeft kantoren in Frankfurt. Volgens het Duitse ministerie van BZ wordt het verbod onmiddellijk van kracht in Hamburg, Hessen en Nordrgein-Westfalen.  De extreem-islamistische IHH ontzegt het  bestaansrecht aan Israël en roept om geweld te gebruiken om haar politieke en religieuze doelstellingen te bereiken volgens de Maizière en verzamelt gelden voor het zogezegde goede doel om die vervolgens naar groepen met banden met de terreurbeweging Hamas door te sluizen. Volgens de minister houdt de organisatie daarmee de terreur in het  gebied doelbewust  in stand en dat is in strijd met het internationale recht. “Organisaties die direct of indirect vanop het Duitse grondgebied acties ondernemen tegen het bestaansrecht van de staat Israël verspelen daarmee hun recht op vrijheid van vereniging” aldus nog de minister.

Het is niet denkbeeldig dat het IHH zich nu in België zal vestigen met de bedoeling verder fondsen voor Hamas te verzamelen. Eerder verbood Duitsland om dezelfde reden de Al-Aqsa vereniging. Volgens een Amerikaans rapport is deze vereniging momenteel werkzaam vanuit Molenbeek en mogelijk ook nog vanuit  Verviers. Deze Al-Aqsa kwestie kwam ter sprake in de Belgische senaat maar omwille van een bevoegdheidsonduidelijkheid werden geen stappen ondernomen om de gelden van de vereniging in ons land te bevriezen. In het Nefafoundationrapport heet het dat België het enige land is dat geen maatregelen nam om de Al-Aksa organisatie in Europa aan banden te leggen en geeft België ongekende ruimte aan verenigingen die nauw samenwerken met terreurorganisaties en hen financieel ondersteunen.