Premier Leterme wenst Joodse gemeenschap een gelukkig Joods Nieuwjaar

Van ganser harte bied ik aan de Joodse gemeenschap van ons land mijn welgemeende wensen
aan ter gelegenheid Rosj Hasjana. Nieuwjaar is altijd een beetje stilstaan: kijken naar wat voorbij
is en hopen dat wat komen zal mooi mag zijn. Zegen vragen en wens uitspreken.

Het eigene van het verschijnsel ‘tijd’ is dat het niet grijpbaar is. De tijd houdt immers nooit halt
en maakt geen pas op de plaats. Daarom doen wij het. Door de tijd op te delen in jaren proberen
wij vat te hebben op de tijd: zo maken we er ‘onze’ tijd van. Maar het verrassende is: wij houden
hiermee niet de loop van de tijd tegen, wel houden we onze eigen levensloop tegen het licht van
de tijd en de eeuwigheid.

Dat is ook de kerngedachte van het Joodse Nieuwjaar. Rosj Hasjana herinnert aan de
schepping van de wereld en dus aan de roeping van de mens. Met zijn bazuinklank kondigt
de sjofar een ‘nieuwe schepping’ aan en roept hij de mens op om scheppend in de wereld te
staan. Nieuwjaar vieren is stilstaan en achterom zien om opnieuw te beginnen, in de hoop
dat altijd weer “de duisternis van de chaos mag wijken voor het licht van de schepping”.

Deze tijd van het jaar is voor de Joodse gemeenschap bijzonder heilig: na Nieuwjaar volgen de
Dagen van Bekering en de belangrijkste Joodse feestdag van Jom Kipoer, de Grote Verzoendag.
Bezinning – bekering – verzoening: het zijn de drie bewegingen van het hart waaraan alle
mensen behoefte hebben. Ook voor groepen, gemeenschappen, volkeren, naties en de
wereldgemeenschap is het goed om af en toe die drie stappen te zetten: stilstaan bij wat voorbij
is, beslissen om het beter te doen, zich verzoenen met zichzelf en anderen.

Advertentie

Ik wil daarom in deze tijd tussen Rosj Hasjana en Jom Kipoer de Joodse gemeenschap bedanken
om ons aan die wijsheid te herinneren. Ook dank ik haar voor de bijdrage die zij levert aan onze
welvaart, onze samenleving, onze economie en onze cultuur.

Ik wens onze Joodse medeburgers een mooi en voorspoedig jaar toe. Sjana Tova!