Nieuwe onthullingen over Free Gaza en Hamas – Nederland zet IHH op terreurlijst

 
De Nederlandse regering besloot afgelopen week om het Nederlandse filiaal van de Turkse organisatie IHH op de lijst van terroristische organisaties te zetten. Het besluit kwam er na een spoeddebat over de Gaza vloot in de Tweede Kamer, dat werd aangevraagd door PVV Kamerlid Raymond de Roon.

Eerder had minister Rosenthal al de tegoeden van IHH in Nederland laten bevriezen. De Jerusalem Post was de eerste krant die met het nieuws over de ban op IHH kwam.
In het JPost artikel over de Nederlandse beslissing stond ook informatie over de organisatoren van Free Gaza Nederland die afkomstig was van de internetmedia in Nederland.
Volgens Jerusalem Post correspondent Benjamin Weinthal hebben de organisatoren van de Nederlands/Italiaanse boot banden met extremistische en terroristische bewegingen zoals PLFP en Hamas.

Nu de Nederlandse regering IHH op de lijst van terroristische organisaties heeft gezet, rijst de vraag of dat geen verdere gevolgen zou moeten hebben voor de Nederlandse deelname aan Gaza vloot die door IHH wordt aangevoerd. Het verlenen van steun aan een terroristische organisatie is immers illegaal. Uit dit Missing Peace bulletin zal blijken dat dit exact het doel is van de organisatie van de Free Gaza Flotilla 2. De doelen van Free Gaza komen namelijk overeen met die van Hamas waar het gaat om het voortbestaan van de staat Israel.
In dit rapport brengen wij verder informatie over organisaties die de Flotilla 2 steunen. Ook brengen wij nieuwe informatie over de werkelijke humanitaire situatie in Gaza sinds Hamas daar aan de macht kwam.

Doel: einde Israel
De voorzitter van Free Gaza, Rob Groenhuysen werd in het Jerusalem Post artikel al genoemd als iemand met banden met extremistische en terroristische bewegingen.
Wij ontvingen deze week een authentieke e-mail uit betrouwbare bron, waar Groenhuysen expliciet in zegt dat het werkelijke doel van Free Gaza is het naderbij brengen van het einde van de staat Israel.

Letterlijk zei Groenhuysen het volgende:

Advertentie

“Dit spel over hulpgoederen is een onderdeel van een machtiger geheel, wat Israel zo lang mogelijk wil uitstellen, maar met elke opstand in de Arabische wereld en elke fout die Israel maakt, komt het einde dichterbij. Israel doet heel stoer en sommige mensen blijven in dat land geloven en wanneer ze dat te lang doen, zullen ze zeggen:
we hebben het niet geweten. Je kunt het nu weten, net als de mensen het konden weten hoe de blanken in Zuid Afrika de zaken verdraaiden en heel lang steun bleven houden van blanken in Europa. Ook dat was “plotseling” over, maar het was niet plotseling: iedereen die verder kijkt weet dat Israel niet overeind te houden is” …………………… (over de toekomstige ontruiming van nederzettingen) Zo’n stap zou zo’n grote nederlaag betekenen dat vele Israëli’s het land zullen verlaten. Wat Nederland-Gaza doet is proberen mensen/ministers en fanatieke aanhangers zeggen: stop te wedden op een ziek paard. Er komt een einde aan.”

Sabeel
Free Gaza wordt gesteund door andere organisaties waarvan de Palestijnse organisatie Sabeel volgens onze informatie de belangrijkste is.
De penningmeester van de Nederlandse tak van Sabeel, Bert Middel, is aangemeld als opvarende van het Nederlandse/Italiaanse schip. Middel ventileert antisemitische denkbeelden op de website van Sabeel Nederland.
http://www.vriendenvansabeelnederland.nl/pdf.2011/Kleine%20catechismus%20van%20het%20anti%20Semitisme.pdf

Sabeel heeft ook banden met Kerk in Actie en ontvangt jaarlijks 120.000 Euro van de Nederlandse organisatie die in 2011 1,75 miljoen Euro aan overheidsubsidie ontving. De aan de Protestantse Kerk Nederland en ICCO gelieerde organisatie heeft Meta Floor als afgezant gestationeerd bij het hoofdkantoor van Sabeel in Jeruzalem.
Vanuit Israel voert Floor al jaren een niet aflatende demonizeringscampagne tegen het land en promoot de Gaza Flotilla op haar website. Uit een deze week gepubliceerd Missing Peace rapport met de titel “Bashing Israel on behalf of the Dutch Protestant Church”, blijkt dat zij de denkbeelden van Groenhuysen klaarblijkelijk deelt. Zo publiceerde zij een verklaring van Sabeel over de flotilla waarin het volgende wordt gezegd over de flotilla’s:

We urge men and women all over the world to use all non violent means to end the siege of Gaza, to remove the yoke of occupation and to work for the freedom and liberation of Palestine and all its people.

Uit de verklaringen van Groenhuysen en Sabeel wordt duidelijk dat de Nederlandse Free Gaza actie gericht is op het breken van de zeeblokkade voor Gaza en het ondersteunen van de terroristische organisatie Hamas in haar streven naar de vernietiging van Israel.
Met humanitaire hulp heeft de actie niets te maken.

Legale aspecten zeeblokkade
Nu dat duidelijk is geworden is het van belang te kijken naar de illegaliteit van het breken van een zee blokkade in tijd van gewapend conflict. Israel verkeert immers in staat van oorlog met Hamas.
Uit diverse publicaties door experts op het gebied van het internationaal recht en een zeeblokkade blijkt dat Israel het volste recht heeft deze blokkade te handhaven en dat pogingen om deze blokkade te doorbreken illegaal zijn:

• Legal aspects of the blockade and interception from the IDF
• The Helsinki Principles on the Law of Maritime Neutrality: See sections 5.1.2(3), 5.2.1 and 5.2.10 for legality of blockade and of attack on blockade-breaching vessels
• San Remo Manual: The legal basis for the blockade and interception (see Article 67)
• The Legal Basis of Israel’s Naval Blockade of Gaza by Ruth Lapidoth, Jerusalem Issue Brief Vol. 10, No. 4, July 18, 2010
• Recent international precedents for such naval blockades: Israel’s Naval Blockade of Gaza Is Legal, Necessary by Dore Gold, Business Week, June 10, 2010

Advertentie

De vraag over het doel van de actie van Free Gaza werd in feite al overduidelijk beantwoord door Groenhuysen. Gezien het feit dat het debat in de Tweede Kamer zich vorige week toespitste op de vraag of er sprake is van een humanitaire noodsituatie in Gaza lijkt het toch zinnig om hierover de meest recente informatie te geven.
Algemeen is nu bekend dat Egypte heeft aangekondigd haar grens met Gaza binnenkort te zullen openen. Daarmee valt ieder excuus om humanitaire goederen via de zee direct naar Gaza te vervoeren verder weg. Israel heeft altijd al duidelijk gemaakt dat alle internationale hulpgoederen via de haven in Ashdod kunnen worden aangevoerd, maar dat maakte geen indruk op de actiegroepen.

Hamas’ grote spel
Een deze week verschenen onderzoeksartikel in de Israëlische krant Ma’ariv maakt echter volkomen duidelijk dat Hamas vanaf 2007 een groot spel heeft gespeeld met de humanitaire situatie in Gaza. Vanaf 2006 – de jaren van de blokkade – nam het inkomen van Hamas toe van 40 miljoen dollar tot 540 miljoen dollar, een toename van bijna 1400%. Daarnaast maakte de Palestijnse Autoriteit jaarlijks 1,8 miljard dollar over naar Gaza vanuit haar, grotendeels met buitenlandse hulp gefinancierde, budget.
Hamas betaalt de salarissen van 40.000 employees waaronder 21.000 man, ‘veiligheidspersoneel’ (Gaza heeft 1,6 miljoen inwoners). Deze 40.000 zijn allen Hamas’ getrouwen.
Hamas betaalt jaarlijks 30 miljoen dollar voor ‘activiteiten’ in Jeruzalem oost en op de West Bank.

Een vijfde deel van het Hamas budget komt uit Iran en een ander aanzienlijk deel uit belastingen en de eigen Hamas economie. Volgens de Israëlische experts van Ma’ariv Ehud Yari en Eyal Offer heeft Hamas bedrijven, hotels en banken opgekocht en tegelijkertijd vele particuliere bedrijven tot sluiting gedwongen. Op deze wijze heeft de organisatie volledige controle over de economie in Gaza gekregen. Eerder was al bekend geworden dat Hamas algehele controle heeft over de zogenaamde tunneleconomie in Gaza. Tot voor kort werd daar een jaarlijkse omzet gehaald van tussen de 400 en 650 miljoen dollar. Uit dit alles blijkt dat Hamas bewust de humanitaire situatie en de internationale gemeenschap heeft gemanipuleerd.

De afgelopen dagen werd opnieuw duidelijk dat Hamas onverkort vasthoudt aan haar doelen ten aanzien van Israel en nog altijd de genocidale terroristische organisatie is die zij altijd al is geweest. Het plaatsvervangend hoofd van Hamas in Damascus Moussa Abu Marzouk zei op zondag, dat Israel geen bestaansrecht heeft en dat Hamas dat recht nooit zal erkennen. Hij maakte zijn opmerkingen in verband met de verzoening tussen Hamas en de PA.
Ishmael Haniyeh, de leider van Hamas in Gaza, verscheen op Al Manar (Hizb’allah) TV in Libanon op maandag en veroordeelde de Amerikaanse ‘moord’ op Osama Bin Laden die hij een heilige Islamitsche strijder noemde.

Internationale maatregelen
Nu duidelijk is dat het werkelijke doel van de Free Gaza flotilla 2 is om opnieuw een crisis rond Israel te creëren, lijkt de tijd rijp voor internationale (EU) maatregelen. IHH is immers opnieuw de drijvende kracht achter deze flotilla. Nu de organisatie door Nederland en Duitsland is toegevoegd aan de lijst van terroristische organisaties, zou collaboratie met de IHH – in een daad van agressie tegen een bevriende natie – het uitgangspunt moeten worden voor verdere maatregelen tegen de Free Gaza 2 Flotilla.
Een herhaling van de confrontatie zoals die op de Mavi Marmara plaatsvond zou namelijk in de huidige explosieve situatie in het Midden-Oosten gemakkelijk tot een oorlog kunnen leiden.

Bron: www.missingpeace.eu