Reizigers klagen over laattijdige bagage-afhandeling van El Al vluchten in Zaventem

Een lezer van Joods Actueel meldt ons dat hij verbouwereerd is over de manier waarop zijn bagage door Aviapartner op de luchthaven van Zaventem onlangs werd afgehandeld. Het ging om de bagage van een El Al vlucht en daar zouden al langer problemen zijn.

De man vertelt: “Anderhalf uur na de aankomst van de vlucht werd de bagage pas geleverd, dat is niet normaal! En het gebeurt regelmatig bi jEl Al vluchten, ik ben niet de enige die het fenomeen kent.”
De man vermoed kwaad opzet in het spel: “Blijkbaar zijn er werknemers aan de transportbanden die er een bepaalde agenda op nahouden als er vluchten uit Israël landen”, oppert de man. Een paar telefoontjes van onze redactie volstonden om andere reizigers met dezelfde klachten te vinden.

Joods Actueel vroeg tekst en uitleg aan Katrien Godart de stationmanager van Aviapartner in Zaventem maar zij ontkent het probleem  met klem. Op onze vraag of men cijfers bij hield van de afhandeling van alle vluchten antwoordde Godart bevestigend. “En uit onze statistieken blijkt geenszins dat het om een structureel probleem gaat. Er zijn geen significante verschillen met andere vluchten” aldus de manager.

Volgens Aviapartner was de vlucht van onze lezer een klein half uur vroeger geland dan voorzien waardoor er een overlapping ontstond voor het geplande  laad- en los team dat op dat moment bezig was met een andere vlucht. Hetzelfde team moest dus verschillende vluchten combineren. Alle bagages werden zo spoedig mogelijk naar de bagagezaal gebracht waar zich echter een tweede probleem voordeed, namelijk een technische storing  op de transportband die de bagages naar de aankomstzone van de passagiers moest brengen. Het systeem geraakte op dat ogenblik geblokkeerd. De reparatie duurde nog eens tien minuten.

Advertentie

Godart zei wel tegen Joods Actueel, zij het na enig aandringen, dat Aviapartner  de zaak extra zal opvolgen.

We contacteerden een voormalig luchthavenmedewerker die inderdaad het verhaal bevestigde. “Ik hoorde over het opzettelijk beschadigen van koffers en vandalisme waarbij zelfs hakenkruizen in valiezen gekrast werden. Ik hou mijn hart vast over de mogelijke veiligheidsaspecten van deze situatie”, aldus de man die anoniem wenst te blijven.  (nvdr,  In 2001 heeft het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestijding een klacht neergelegd  ten aanzien van onbekenden voor het bekladden van de bagage afkomstig van een vlucht van El Al in de luchthaven van Zaventem. De koffers van Joodse reizigers werden beklad met hakenkruizen en anti-joodse slogans)

Maar op dit punt is de stationmanager van Aviapartner zeer formeel:  “Wij stellen alles in het werk om eventuele schade tijdens het behandelingsproces van bagages te voorkomen. Vandalisme wordt daarenboven zeer strikt opgevolgd en absoluut niet getolereerd en als mensen daar klachten over hebben dan moeten ze ons dat zeker laten weten”.

Lezers en websitebezoekers mogen altijd hun ervaringen met de bagage-afhandeling e-mailen naar redactie@joodsactueel.be