Eerste officiële Spaanse excuses voor inquisitie

Op 5 mei 2011 ging in de stad Palma de Mallorca een herdenkingsplechtigheid door waarop de regionale president zich 320 jaar na de feiten excuseerde voor de dood van 37 Joden in 1691 tijdens de inquisitie. In heel Spanje werden vele duizenden Joden toen vermoord.

“Wij zijn hier samen om het grove onrecht te erkennen begaan tegen de Mallorcanen die beschuldigd, vervolgd en ter dood veroordeeld werden omwille van hun geloof en hun tradities,” zo zei Francesc Antich, regionaal president van de Balearen tegenover honderddertig aanwezigen, aldus Associated Press (AP).

Vertegenwoordigers van Joods organisaties vertelden de journalisten dat dit wellicht de allereerste keer in de Spaanse geschiedenis is dat zulke officiële excuses namens een regering worden aangeboden.

De plechtigheid vond plaats op voorstel van Michael Freund, voorzitter van Shavei Israel, een niet-gouvernementele organisatie in Israel die wereldwijd zoekt naar “verloren” Joden, zo rapporteerde AP. Freund sprak de hoop uit dat deze plechtigheid ook in andere delen van Spanje navolging zal krijgen.

Toen de inquisitie in 1492 begon, gingen de Spaanse Joden ofwel op de vlucht ofwel bekeerden zij zich tot het katholicisme. Vele “conversos” bleven in het geheim hun Joodse tradities trouw maar werden genadeloos gestraft indien dit werd ontdekt.

Advertentie

In 1691 werden op Mallorca 82 “conversos” veroordeeld. Vierendertig onder hen werden in het openbaar gewurgd waarna hun lichamen werden verbrand. Drie anderen, waaronder een rabbijn, werden levend verbrand.

Men neemt aan dat op vandaag nog vijftienduizend nazaten van de “conversos” in Mallorca leven. Bijna allemaal zijn ze katholiek.