De juridische reïntegratie van incivieken in de Belgische Staat na de Tweede Wereldoorlog

Op vrijdag 10 juni ontvangt het SOMA Koen Aerts (UGent). Deze kersverse doctor in de geschiedenis komt een lezing geven met als titel: “Repressie zonder maat of einde?” De juridische reïntegratie van incivieken in de Belgische Staat na de Tweede Wereldoorlog.

Koen Aerts verrichtte vier jaar lang diepgaand bronnenonderzoek. Zich baserend op een veelheid aan parlementaire documenten, uitvoeringsbesluiten, ministeriële instructies, omzendbrieven en archiefmateriaal van allerlei commissies bevoegd voor de uitvoering van de sancties, heeft hij de bestraffing van collaborateurs in al haar facetten geanalyseerd. Door de recente polemiek over amnestie kwam het onderzoek van Koen Aerts onverwachts in de publieke belangstelling te staan. Op het seminarie van 10 juni zal hij zijn onderzoeksresultaten nader komen toelichten, voor een breed publiek.

Ook zonder amnestiedebat staat de historisch-wetenschappelijke waarde van Aerts’ onderzoek buiten kijf. In de lofrede die werd uitgesproken na de openbare verdediging van het doctoraat op 18 mei, klonk het als volgt: “Voor het onderzoek over de bestraffing van de collaboratie kan het belang van dit proefschrift niet genoeg onderstreept worden: bijna twintig jaar na Onverwerkt Verleden van Luc Huyse en Steven Dhondt zullen we nu ook kunnen beschikken over een standaardwerk over de afwikkeling van de repressie. Pas nu wordt het mogelijk het debat over de reële impact van de repressie op een ernstige wijze te voeren: de uitvoering van de maatregelen bepalen veel meer de uiteindelijke individuele effecten van de sanctie dan de sanctie op zich. Koen Aerts heeft dat uitvoeringskader op een uitputtende manier behandeld, althans wat het juridisch-institutionele betreft en dat was het onderwerp van zijn studie.”

Het seminarie vindt plaats in de conferentiezaal van het SOMA en begint om 14.30u. De inkom is gratis. Graag aanmelden via cegesoma@cegesoma.be of 02.556.92.11.