Amerikaanse Joden nog steeds zeer pro-Obama

De steun voor het beleid van president Obama bij Amerikaanse is nog steeds zeer groot. Volgens peilingen schommelt de steun de voorbije maanden tussen 60 en 70 procent. Slechts een 30% zou het beleid van de Amerikaanse president resoluut afkeuren. Bij niet-Joden in de V.S. geniet de president de steun van 46% van de bevolking.

Het beroemde Gallup-instituut houdt sinds januari 2009, toen Obama zijn intrek nam in het Witte Huis, nauwgezet een vergelijking bij tussen de steun die Obama geniet bij Joodse en bij niet-joodse Amerikanen. Grotendeels volgen die curves elkaar, ook al is er een kloof van zo’n veertien procent.

Die kloof tussen beide groepen in juni 2011 – zestig procent bij de Amerikaanse Joden versus zesenveertig procent bij niet-joodse Amerikanen – blijft sinds twee en een half jaar gelijk. Sommige verschillen in die kloof vallen te verklaren door het kleiner aantal respondenten bij de Joodse steekproefgroep (zo’n 350).

Dat de instemming met het beleid van Obama in mei bij alle Amerikanen steeg, komt door de grote bijval die Obama te beurt viel na de dood van Osama bin Laden. De invloed hiervan was tegen half juni echter weggedeemsterd.

Advertentie

Het feit dat er geen significante vermindering is in de Joods-Amerikaanse steun aan Obama sinds diens controversiële Midden-Oostentoespraak staat in schril contrast met het commentaar van Ben Smith voor het blad Politico met als titel “Obama verliest de steun van de Joodse democraten”. Daarin suggereert hij dat er een omslagpunt bereikt is bij de Joden die zich reeds langer vragen stellen omtrent de steun van de Amerikaanse president aan Israël.

Deze vaststelling die Smith maakte na gesprekken met cenrum-linkse Amerikaanse Joden en supporters van Obama, waaronder vele donateurs voor de democraten kan misschien van toepassing zijn voor politiek actieve leden van de Joods-Amerikaanse gemeenschap, maar is volgens de monitoring van Gallup geen weerspiegeling van de algemene visie binnen de Joods-Amerikaanse gemeenschap.