Buitenlandse Zaken: “Israëlische maritieme blokkade van Gaza legaal maar contraproductief”

Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere

Minister van Buitenlandse Zaken, Steven Vanackere, heeft vandaag in het parlement gezegd dat de door Israël gehandhaafde maritieme blokkade van Gaza legaal is:
“Mijn juridische dienst heeft de analyse gemaakt en de maritieme blokkade van Gaza als conform aan de op dit geval toepasselijke regels van het internationaal recht der gewapende conflicten bestempeld. Voorts is humanitaire hulp, die bijvoorbeeld volgens artikel 59 van de Vierde Conventie van Genève wordt geleverd, aan voorwaarden onderworpen, meer bepaald het recht van een land zoals Israël om ladingen te controleren.”

De uitspraak van de minister kwam er naar aanleiding van verschillende parlementaire vragen over de Belgische deelname aan de flottielje die tot doel had de blokkade te doorbreken. Vooral Turkije liet in het verleden weten deze interpretatie niet te volgen en de blokkade wel degelijk als illegaal te beschouwen. Net om die reden (zie AFP artikel) ging het land er eerder deze maand niet mee akkoord de conclusies mee te ondertekenen van een VN onderzoek naar de flottielje van vorig jaar, waarbij negen doden vielen.

Minister Vanakcere voegde er wel aan toe dat volgens hem en de EU de blokkade van Gaza contraproductief was. “Mevrouw Ashton (hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse betrekkingen van de EU, nvdr), en met haar de hele Europese Unie, blijft in elk contact met de Israëlische overheid benadrukken dat de blokkade van Gaza volledig contraproductief is en dat zij onmiddellijk en zonder voorwaarden moet worden opgeheven, zodat vrij personen- en goederenverkeer in en uit Gaza mogelijk wordt.”

Israël zegt dat de blokkade van Gaza nodig is omdat het gebied in handen is van Hamas, een organisatie die ook in Europa op de lijst van verboden terreurgroepen staat. “Het is absurd om enerzijds te stellen dat Hamas een terroristische organisatie is terwijl je aan de andere hand zegt dat men vrij verkeer van goederen moet toelaten, dus ook goederen waarmee wapens en raketten kunnen worden vervaardigd”, aldus een Israëlische functionaris.

Het Rode Kruis heeft enkele maanden geleden al bevestigd dat er in Gaza geen humanitaire crisis heerst (rapport van 20/04 – ICRC there is no humantiarian crisis in Gaza). Israël laat elke maand duizenden ton hulpgoederen passeren. In maart was dat bijvoorbeeld 3655 ton voedselproducten en medicijnen en 50.000 ton bouwmateriaal.