Nieuwjaarswensen van premier Yves Leterme


“Lesjana tova tekatev v’etachetem! (Mag u worden ingeschreven voor een goed jaar!)” Met deze woorden wens ik graag en van harte de lezers van Joods Actueel en alle Joodse medeburgers van ons land een gelukkig Joods nieuwjaar. Een ‘goed jaar’ is echter meer dan een jaar zonder verdriet en ook meer dan een jaar van louter vreugde (als dat al zou bestaan). Een ‘goed jaar’ is bovenal ook een jaar van toegenomen wijsheid en van meer menselijkheid.

Als mensen elkaar een jaar toewensen dat zoet mag zijn als honing, dan bedoelen ze eigenlijk ook dat zijzelf alle bitterheid des harten af willen leggen. De joodse wijsheid is er zich ten andere van bewust dat je niet echt kunt feesten zonder te reflecteren. Daarom is Rosj Hasjana ook een oordeelsdag: om vooruit te kunnen kijken en plannen te kunnen maken voor een nieuw jaar dat goed en zoet zou worden, moet je allereerst achterom kijken en de balans opmaken van het voorbije jaar.

We delen de tijd (de geschiedenis) op in jaren, precies om achterom en vooruit te kunnen kijken. Eigenlijk om te kunnen blijven hopen. De mens kan niet leven zonder de hoop dat het ooit beter of nog beter mag worden. Maar ware hoop begint met een terugblik. Retrospectie die vooral introspectie is: waar zijn wij tekortgeschoten in de verwachtingen die mensen over ons hadden en in de voornemens die wij voor onszelf hadden gemaakt? Pas dan kunnen wij dromen van een nieuw jaar waarin wij wijzer en dus humaner worden, zodat men ooit van ons kan zeggen: “Een wijze ging voorbij, jawel, ein mensch!”

Persoonlijke reflectie leidt ook tot maatschappelijke waakzaamheid. Ik ken de zorgen van onze Joodse medeburgers, vooral hun bekommering om binnen de cultuur die wij samen hebben opgebouwd, zichzelf te kunnen blijven (o.a. inzake het rituele slachten) en hun angst voor het toenemende antisemitisme. Daarom wens ik dat wij in het komende jaar samen kunnen ijveren voor meer verdraagzaamheid en meer respect. Respect is de basis van een goede samenleving.

Ons land maakt een moeilijke tijd door. Om daar door te komen kan de wijsheid van Rosj Hasjana ons helpen, want de sjofar (ramshoorn) luidt een nieuw begin in, een nieuwe schepping.

Advertentie

Sjana tova!