Bedrijfsrevisor 11.11.11 ‘deel boekhouding onbetrouwbaar’

De koepelorganisatie van ngo’s, 11.11.11, krijgt een slecht rapport van de bedrijfsrevisor, zo schrijft financieel expert Thierry Debels in een artikel voor Joods Actueel. Wij volgen deze organisatie, die er blijkbaar een missie van maakt om op een eenzijdige (lees: pro-Palestijnse) manier campagne te voeren over het Midden-Oostenconflict, al langer. Nu weten we dus ook dat het er financieel allesbehalve koosjer aan toe gaat bij deze organisatie.

Hoe geloofwaardig zijn de cijfers van 11.11.11?

Thierry Debels

De basis van de boekhouding van een organisatie is dat de verstrekte informatie correct is. Een niet-gouvernementele organisatie (ngo) is op dat vlak niet verschillend van een ‘gewone’ onderneming. Ook daar moet de informatie volledig, correct en betrouwbaar zijn.

De boekhoudkundige informatie wordt samengevat in de jaarrekening met daarin de balans en de resultatenrekening. De bedoeling hiervan is dat derden zich een correct beeld kunnen vormen van deze organisatie. Indien de gegevens niet volledig zijn, dan kan het beeld over die organisatie onmogelijk correct zijn.

Advertentie

Maar wat als de bedrijfsrevisor in zijn rapport stelt dat een deel van de informatie te onbetrouwbaar is om opgenomen te worden in de jaarrekening. Dat is de opmerking die bedrijfsrevisor André Clybouw maakt bij de recentste jaarrekening van de koepel 11.11.11 over 2010 (zie bijlage)

Volgens de revisor is de boekhoudkundige informatie van de landenkantoren in het buitenland van 11.11.11 nog steeds te onzeker (lees: te onbetrouwbaar) om opgenomen te worden in de Belgische boekhouding van de vzw. Het is duidelijk een probleem dat niet van vandaag is. Het gaat meer bepaald om de landenkantoren in Congo, Peru, Burundi en de Filipijnen. Doordat de boekhoudkundige gegevens van deze 4 kantoren onbetrouwbaar zijn, worden deze niet opgenomen in de neergelegde jaarrekening. De vraag is dan uiteraard hoe ook representatief de globale boekhouding nog is van de ngo.

De revisor is zich goed bewust van dit euvel. Hij besluit zijn rapport door te stellen dat er ‘een voorbehoud dient geformuleerd te worden omtrent de volledigheid van de jaarrekening’ van de ngo. Dat is altijd goed om weten als de campagne van de ngo op 11 november opnieuw van start gaat.

Thierry Debels is docent financiële economie aan de Erasmus Hogeschool te Brussel en auteur van het boek ‘Hoe goed is het goede doel?’.

Bron: jaarrekening over 2010 neergelegd bij de balanscentrale van de NBB – download hier