Ontmoeting tussen Palestijnse moefti en Hitler vandaag precies 70 jaar geleden

Vandaag is het precies zeventig jaar geleden dat er een eerste ontmoeting plaatsvond tussen Abu Ali en de toenmalige Moefti van Jeruzalem Mohammed Amin-al Husseini op 28 november 1941. Abu Ali betekent “de verheven vader” in het Arabisch maar staat in de rest van de wereld bekend onder zijn Oostenrijkse naam: Adolf Hitler.

De moefti gold als de belangrijkste religieuze en politieke autoriteit in het toenmalige Palestina en fungeerde 30 jaar lang als belangrijke politieke vertegenwoordiger van de Arabische wereld. Zijn ontmoeting met Hitler, zo bleek achteraf, zou tienduizenden Joden het leven kosten.

Het notoire antisemitisme van al-Husseini zorgde ervoor dat hij openlijk vanaf 1937 met de nazi’s collaboreerde. Van 1941 tot 1945 woonde hij in Berlijn waar de nazi’s hem een villa ter beschikking stelden. De moefti ondersteunde de nazi-ideologie voluit en verdedigde Hitler en diens ideeën zonder de minste scrupules. Toch is deze Palestijns-Arabische steun en verering voor de nazi-ideologie tot op de dag van vandaag vrij onbekend bij het grote publiek.

De moslimlegioenen, de zogenaamde Waffen-Gebirgs-Division van de SS „Handschar“, die door al-Husseini werd opgericht, namen deel aan massamoorden op honderdduizenden Serviërs, Joden en zigeuners. Hele dorpen worden platgebrand. Zelfs de Duitse officieren waren geschokt door de wreedheid van deze islamitische SS’ers. De moefti bezocht persoonlijk meerdere concentratiekampen en drong er bij Hitler op aan om ook de Joden in Noord-Afrika en Palestina uit te roeien.

De Franse krant Le Monde maakte melding van het feit dat de moefti er in 1968 nog steeds prat op ging dat dankzij zijn aandringen bij Adolf Eichmann het uitroeien van Joden onverminderd bleef doorgaan en de Holocaust volgens plan werd uitgevoerd. “Ik wist dit te bereiken niettegenstaande er op Hitler druk werd uitgeoefend om de Holocaust te beëindigen” aldus al-Husseini. Zelfs toen het eind van de oorlog in zicht kwam wist hij nog zestienhonderd Hongaarse Joden de dood in te jagen.

Advertentie

Tijdens de oorlog bleef al-Husseini via een radiostation in het Midden-Oosten antisemitische tirades voeren, doorspekt met korancitaten. Er zijn meer dan zesduizend uur van dergelijke radio-uitzendingen bewaard gebleven. Een aantal historici is ervan overtuigd dat hij daarmee de basis heeft gelegd voor het diep gewortelde antisemitisme in de regio.