Israëlische onderzoekers bereiken doorbraak in diabetesbehandeling

Een Israëlisch onderzoeksteam onder leiding van professor Irun Cohen van het Weizmann-instituut te Rehovot heeft een nieuwe  behandeling ontwikkeld voor diabetes type 1 dat de naam DiaPep277 kreeg. Na een proeftijd van twee jaar lijken de eerste resultaten veelbelovend.

De medische testgroep was representatief en willekeurig samengesteld. De ene helft kreeg de behandeling die door het instituut werd ontwikkeld, de andere helft kreeg een placebo. Gedurende twee jaar kregen ze om de drie maand een inspuiting, dit bovenop hun gebruikelijke insulinemedicatie. Een veertigtal medische centra uit Europa, Israël en Zuid-Afrika werkten aan het programma mee. De 457 patiënten, tussen de 16 en 45 jaar oud werden allen kort voor de start van de proeffase met diabetes type 1 gediagnosticeerd.

Diabetes type 1 komt minder voor dan type 2 en wordt gekenmerkt door de vernietiging van de cellen in de alvleesklier die insuline aanmaken. Bij de patiënt wordt onvoldoende insuline aangemaakt in de alvleesklier waardoor de suikerspiegel in het bloed ontregeld raakt. Regelmatige inspuitingen met insuline zijn hierdoor noodzakelijk.

De nieuwe behandeling, DiaPep277 werkt in op het immuunsysteem: het vetraagt de vernietiging van pancreascellen die insuline produceren en verzekert hun natuurlijke werking. Zo vermindert de noodzaak om dagelijks insuline te injecteren. Complicaties die gepaard gaan met de ziekte worden beter beheersbaar. Het Weizmann-instituut verwerkte nu de eerste resultaten van dit tweejarig onderzoek en deze zijn op zijn minst veelbelovend. Er werden significante verschillen vastgesteld tussen de groep die effectief werd behandeld en de groep die een placebo toegediend kreeg. Het vermogen van de cellen van de alvleesklier om insuline te produceren bleek bij de eerste groep opmerkelijk beter. Daarenboven kon uit de studie geen enkele bijwerking worden weerhouden. De behandeling zou bijgevolg zonder risico’s zijn. Bijkomend onderzoek wordt momenteel door professor Irun Cohen en zijn ploeg verricht. Een definitief rapport wordt binnen enkele maanden verwacht.

De firma Andromeda Biotech die het project steunde bevestigde dat het project voldeed aan de primaire en secundaire doelstellingen van fase III van klinische testen. De firma wil nu een bijkomend onderzoek opstarten om de resultaten te bevestigen. Tegen eind maart 2012 hoopt men een nieuwe testgroep van patiënten samen te stellen. Het onderzoeksteam verduidelijkt niettemin dat de behandeling zich nog altijd in ontwikkelingsfase bevindt zonder dat nu al absolute zekerheid kan worden geboden betreffende het uiteindelijke resultaat.