Mandaat Jozef De Witte niet verlengd als directeur Centrum Gelijke Kansen

De regering Di Rupo I heeft het mandaat van Jozef De Witte als directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) op 31 december 2011 niet verlengd. Dat heeft de woordvoerster van minister van Binnenlandse Zaken, Joelle Milquet, vandaag bevestigd tegen Joods Actueel.

Het nieuws komt er ondanks het feit dat De Witte zijn kandidatuur opnieuw had ingestuurd om zichzelf op te volgen. Onder de ontslagnemende regering Leterme werd het mandaat van De Witte wel verlengd en dat tot vier maal toe (in 2010 op 4 mei en 12 oktober en in 2011 op 29 april en 13 augustus).

Kritiek

Een reden voor het niet verlengen van het mandaat kon de woordvoerster niet geven maar vermoedelijk heeft de kritiek op het CGKR de voorbije maanden daarin een rol gespeeld. In de zomer kreeg De Witte de wind van voren omdat het Centrum niets ondernam tegen anti-Joodse teksten in De Zwinkrant. De voorganger van De Witte, Johan Leman, verweet De Witte een te lakse houding en gebrek aan moed. Ook de politiek moeide zich toen met de zaak toen zowel rechts bij monde van Jan Jambon (N-VA) en links, Lucas Vandertaelen (Groen!) De Witte met de vinger wezen.

Advertentie

Nog net vorige maand kwam het Centrum dan opnieuw onder vuur toen een Brusselse politiecommissaris melding maakte van racisme door een medewerkster van het Centrum. Het schoot velen in het verkeerde keelgat dat het CGKR geen actie ondernam tegen de betichte medewerkster maar wel achter de politiecommissaris aanging door hem te bestempelen als “kwaadwillig” en een onderzoek te eisen bij de inspectie van de politie.

Ook het Comité van de Armeense Gemeenschap in België uitte felle kritiek op de manier van handelen van voorzitter Jozef De Witte. “Het Centrum is doof en stom als het om geïmporteerde corruptie uit Turkije gaat, het kan zijn verloren eer enkel maar terugvinden als het daadwerkelijk het negationisme zal bestrijden”.

Edouard Delruelle, de vice-directeur van het Centrum neemt volgens het kabinet Milquet niet automatisch de plaats in van De Witte, al is hij thans wel de hoogste instantie binnen het centrum. Of er een nieuwe directeur zal gezocht worden is evenmin duidelijk.

Joodse organisaties

Het is bekend dat de Joodse organisaties al verschillende maanden in onmin leefden met de voorzitter van het Centrum. Professor Julien Klener, de voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België reageerde vandaag als volgt: “Ik ken natuurlijk de procedures niet voor de aanstelling of de verlenging van een mandaat voor een voorzitter van het Centrum, ik kan enkel maar hopen dat de bevoegde minister of de regering in al haar wijsheid een man of vrouw aan het hoofd stelt van deze instelling die de de gevoeligheden van de verschillende groepen uit onze samenleving door en door kent en over voldoende inlevingsvermogen beschikt om vervolgens met bekwaamheid de nood te lenigen als er problemen van welke aard dan ook opduiken”.

Joël Rubinfeld, de voormalige voorzitter van de Franstalige koepel van Joodse organisaties (CCOJB) reageerde veel scherper: “Door zijn militante engagement bij 11.11.11 was Jozef De Witte al bij zijn aantreden een gecontesteerde figuur. De vrees die destijds bestond is jammer genoeg terecht gebleken. Ik heb persoonlijk vastgesteld tijdens de werkvergaderingen dat zowel de Jozef De Witte als onderdirecteur Delruelle weigerden om er ernstig werk van te maken het toenemende antisemitisme te bekampen. De Witte terug aanstellen aan het hoofd van het Centrum is dwaas omdat het enkel deze contra-productieve situatie zou bestendigen. Daarmee zou de overheid een vergissing bovenop de flater van zijn eerste aanstelling stapelen”.

Ook politiecommissaris Vroome die vorige maand een klacht indiende is niet mals voor de leiding: “Ik heb het onvermogen en de onwil van De Witte om zaken op orde te stellen persoonlijk mogen ondervinden en vind het alvast wijs dat op dit ogenblik zijn mandaat nog niet verlengd werd. Ik kan enkel maar hopen dat de bevoegde minister ook Edouard Delruelle, de onderdirecteur van het Centrum, op non-actief zet. Die man is in deze kwestie, zo mogelijk, nog verder over de schreef gegaan dan De Witte.”

Advertentie

Jozef De Witte, die eind vorige maand de bui al zag hangen, gaf Joods Actueel eind december te kennen dat hij nu “voor twee weken verlof neemt en dus niet bereikbaar zal zijn”.