Centrum Gelijke Kansen krijgt nieuwe functie én nieuwe directeur. Cel antisemitisme wordt versterkt

De kogel is door de kerk, het Centrum Gelijke Kansen krijgt een nieuwe invulling en wordt een interfederaal orgaan ergens in de zomermaanden juni of juli.

Minister Milquet had het vandaag in de Kamer over “een heel nieuw CGKR” dat onder andere ook bevoegd zal worden voor gewestelijke materies en gemeenschapsbevoegdheden zoals discriminaties bij de Lijn, de VDAB, de bejaarden- en welzijnszorg. Jozef De Witte zal dus nog enkele maanden aan het hoofd van de huidige organisatie blijven, maar daarna “zal er zeker een vacature worden uitgeschreven”, aldus nog Joelle Milquet.

Michael Freilich, onze hoofdredacteur, reageerde alvast positief op het nieuws. “Ik ben blij dat de regering een nieuwe invulling wil geven aan het Centrum Gelijke Kansen en iemand anders de kans wil geven om zich te bewijzen in deze zaak. De overgangsperiode vind ik alvast een elegante manier om Jozef De Witte aan de kant te zetten, zonder hem bruusk te moeten kortwieken”.

Antisemitisme
Joods Actueel heeft tevens vernomen dat het huidige Centrum tot aan de zomer zal versterkt worden voor wat betreft de cel ‘antisemitisme’. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met anti-Joodse inslag waar het Centrum nogal lichtzinnig mee omging.