Jeugdparlement excuseert zich voor ‘foute en beladen’ uitspraken tijdens simulatiedebat

Het Jeugdparlement in actie - Foto: Guy Goossens (C)
Het Jeugdparlement in actie - Foto: Guy Goossens (C)
Sanne Verschuren, voorzitster van het Jeugd Parlement Jeunesse heeft deze ochtend haar excuses aangeboden tegenover Joods Actueel voor de antisemitische opmerkingen die werden geuit tijdens een simulatiedebat vorige week. Ze deed dat tijdens een telefoongesprek met onze hoofdredacteur Michael Freilich. Die haalde gisteren het incident aan tijdens zijn media-selectie van de week in het VRT-programma De Zevende Dag.

Verschuren verklaarde te begrijpen dat Joods Actueel geschokt was door deze “foute en beladen mop”, en benadrukte dat ze als voorzitter van het parlement de persoon die de uitspraak deed terechtwees tijdens het debat. “Op geen enkele manier weerspiegelde zijn rol de werkelijke opvattingen die hij koestert”, schreef het Jeugdparlement tevens in een reactie.

Onze hoofdredacteur bedankte Verschuren voor haar telefoontje en aanvaardde haar excuses. Michael Freilich: “Het gaat tenslotte om een jeugdparlement, dus voor jongeren die nog dingen moeten leren. Hopelijk hebben ze geleerd dat ook al worden er in een parlement soms harde woorden geuit, parlementsleden echter nooit ronduit racistische of antisemitische opmerkingen maken”.

Hieronder de volledige reactie van het Jeugdparlement:

Michael Freilich, hoofdredacteur Joods Actueel, nam begrijpelijkerwijze aanstoot in de 7de Dag (26 februari 2012) aan een quote, geuit door één van onze deelnemers tijdens een parlementaire simulatie in de Belgische Senaat. Tot onze spijt rust dit echter op een misverstand waarbij beladen woorden dooreengehaspeld en uitvergroot worden binnen de fictie van onze simulatie. Graag zouden wij dan ook die uitspraak van de deelnemer publiekelijk in een genuanceerd licht plaatsen.

Onze simulatie is niets meer dan een spel waar jongeren een politieke rol op zich nemen. De senator in kwestie was fractieleider bij Wagner, een partij die zich ideologisch ent op de meest extreme hoek van het ideeënspectrum. Zijn taak was juist om gemarginaliseerde en aangebrande animo te brengen binnen het halfrond. Voor alle duidelijkheid heeft dit dus een hoog ‘fait divers’ gehalte binnen onze simulatie en wordt er niets van gemeend. Op geen enkele manier weerspiegelde zijn rol gedurende deze week de werkelijke opvattingen die hij koestert. Op het moment dat deze woorden geuit werden, waren de jeugdige parlementairen zoet met het hervormen van het bank- en financiewezen.

Advertentie

Wij roepen dan ook op om deze onrepresentatieve quote te nemen voor wat ze is, namelijk een foute en beladen mop binnen een technisch debat. Dit is absoluut niet wat we beogen.

Onze doelstellingen zijn finaal democratische burgerzin aanbrengen, het institutioneel aanleren van wetgeven en vooral het bijeenbrengen van diverse jongeren uit heel België gedurende een intensieve week. We hopen dan ook dat dit allemaal terug gebracht kan worden tot zijn ware proporties en context.

De Raad van Bestuur van de VZW Jeugd Parlement Jeunesse,

Sophie Wustefeld
Sanne Verschuren
Tijs Veyt
Marthe Maselis
Olivier Malay
Pauline Delgrange