Ons land neemt fakkel over in voorzitterschap internationale Holocaust Taskforce

Vanaf vandaag neemt België voor een periode van één jaar het voorzitterschap op van de Internationale Organisatie ter Herinnering aan de Holocaust. De ‘hand-over’ tussen Nederland en België gaat door op de Belgische ambassade in Berlijn, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in ons land.

Op initiatief van premier Göran Persson van Zweden besloten in 1998 drie regeringen tot de oprichting van een werkgroep (Taskforce) om de herinnering aan de Holocaust, vooral bij de jongere generaties, levendig te houden. Deze werkgroep nam snel uitbreiding. In januari 2000 namen 48 landen (waaronder België) en een aantal internationale organisaties deel aan het Stockholm International Forum – A conference on Holocaust Education, Remembrance and Research. De door de deelnemers aanvaarde Verklaring van Stockholm bevat ook volgende princiepsverklaring.

Het Belgische Voorzitterschapsprogramma zal verder bouwen op de resultaten van het Nederlandse Voorzitterschap. België zal zich inzetten om te komen tot een meerjarenwerkplan met een viertal krachtlijnen: het onderzoek naar onderwijs betreffende de Holocaust, massagraven en executieplaatsen (‘killing sites’), de organisatie van herinneringsdagen en de  toegang tot de archieven.

Het Voorzitterschap van ons land zal gekenmerkt worden door twee grote bijeenkomsten: een plenaire vergadering in Mechelen van 26 tot 29 juni 2012, georganiseerd door de Vlaamse gemeenschap en een plenaire vergadering in Luik van 10 tot 13  december 2012, georganiseerd door de Communauté Française en de Deutschsprachige Gemeinschaft.

Een bijzondere activiteit tijdens het Belgische voorzitterschap  is de plechtige opening van het museum Kazerne Dossin in Mechelen (voormalig Joods Museum van Deportatie en Verzet) dat is voorzien voor september 2012.