‘Hitler’ en ‘Himmler’ aan ouderlijk gezag onttrokken

Kleine Adolf Hitler en papa
Kleine Adolf Hitler en papa

Een zelfverklaard nazi-koppel zal in beroep gaan tegen de beslissing van de rechtbank om hen het hoederecht te ontzeggen over hun kinderen met de namen Adolf Hitler, JoyceLynn Aryan Nation en Honszlyn Hinler Jeanne. Het zijn niet alleen pestkopjes op school die kinderen in het vizier nemen die namen dragen als Adolf Hitler, JoyceLynn Aryan Nation en Honszlynn Hinler Jeanne.

“What’s in an name?” vroeg Shakespeare zich al af. Veel, voor Heath en Deborah Campbell uit Holland Township in New Jersey.

De vader, met Hitler-snorretje en getatoeëerde swastika
De vader, met Hitler-snorretje en getatoeëerde swastika

Een raadsheer van het hoger gerechtshof heeft gevonnist dat hen het ouderlijk gezag moet ontnomen worden omwille van het risico op verwaarlozing en mishandeling in het gezin en de lange voorgeschiedenis van huiselijk geweld. Volgens de Campbells heeft het daar niets mee te maken maar wel alles met de hoogst ongewone (velen menen weerzinwekkende) namen die ze aan hun kinderen gaven.

Er kan minstens geargumenteerd worden dat het geven van deze specifieke namen op zich al een vorm van kindermishandeling is.

“Het zijn maar namen, weet je” verklaarde Heath Campbell aan de New York Daily News. “Akkoord, de nazi’s waren indertijd slechte mensen. Maar mijn kinderen zijn klein. Ze zullen niet zo opgroeien.”

Advertentie

Daar mag oprecht aan getwijfeld worden als die kinderen verder opgevoed worden in een huis dat met swastika’s is versierd en bij ouders die de Holocaust ontkennen.

De oudste kinderen, die nu zes en vijf jaar oud zijn werden volgens de Huffington Post al begin 2009 onder staatstoezicht geplaatst net toen een grootwarenhuis weigerde een verjaardagstaart te versieren met de naam van de kleine Adolf Hitler. Het jongste kind, Hons, werd reeds enkele uren na de geboorte in november 2011 van het zelfverklaard nazi-koppel ontnomen.

Ondanks de bizarre overtuigingen van de ouders en de wansmakelijke naamgeving, baseert de rechtbank zich op andere overtuiginsstukken, zoals een briefje dat onder de deur van de buurman werd geschoven waarin de moeder, Deborah Campbell zegt te vrezen dat haar man haar zal vermoorden.

De Campbell’s die al drie jaar een strijd voeren om het hoederecht terug te krijgen hebben het vaste voornemen ook de huidige beslissing aan te vechten. “Als ik daarvoor het nazisme moet opgeven, dan zal ik dat doen”, zei de vader aan Newark’s Star-Ledger. “De kinderen zijn mij dierbaarder dan om het even wat.”