Duitse rechter veroordeelt besnijdenis: opinie door André Gantman

De besnijdenis is sedert duizenden jaren het symbool bij uitstek van de Joodse verbondenheid die de verschillen en de disputen allerhande (orthodoxen ,conservatieven, en zelfs vrijzinnigen) transcendeert. Om het zonder omwegen duidelijk te stellen: geen besnijdenis,geen jodendom. In zoverre zelfs dat in moeilijke en levensbedreigende omstandigheden  de besnijdenissen steeds met de grootste zorg door de Mohel(de daartoe opgeleide besnijder) werden uitgevoerd.

Er is een maatschappelijke tendens in Europa om een en ander op een hoop te gooien; ik verwijs naar de vrouwenbesnijdenis die op dezelfde manier wordt benaderd als de jongensbesnijdenis. De vrouwenbesnijdenis tast zonder meer op een irreversibele wijze de vrouwelijke seksualiteit aan en ontzegt hen iedere vorm van seksuele voldoening wat geenszins het geval is met de jongensbesnijdenis.: men leze hierover  Ayaan Hirsi Ali !!

Het is trouwens algemeen bekend dat vele niet Joodse jongens uit hygiënische overwegingen in de VS besneden worden.  De Wereldgezondheidsorganisatie (VN) heeft ook bevestigd dat de besnijdenis een doeltreffend  middel is ter bestrijding van seksuele overdraagbare ziektes.

De rechter uit Keulen die  de jongensbesnijdenis als een verminking beschouwt en dus als een misdrijf  veroordeelt is ongetwijfeld geïnspireerd door voormelde sociologische tendens.  Maar die magistraat vergist zich zowel wat de daad van de besnijdenis an sich betreft als de gevolgen daarvan zowel op fysisch als op psychologisch vlak.  De besnijdenis heeft inderdaad geen enkel gevolg  op de vrijheid van denken.

De Keulense rechter  en zijn epigonen  zouden  eens goed moeten nadenken over het doel van het strafrecht in een moderne en democratische maatschappij.Immers die tak van het recht heeft mede tot doel een voorspoedige en geordende ontwikkeling van die maatschappij te waarborgen en niet om te pesten en uit te sluiten.

Advertentie

Auteur en jurist André Gantman is een prominent lid van de Joodse gemeenschap en tevens lid van N-VA en kandidaat-gemeenteraadslid in Antwerpen