François Hollande ontneemt ontwerper Galliano zijn ‘Légion d’Honneur’

John Galliano ontvangt Legion d’Honneur in 2009

John Galliano ziet zijn prestigieuze onderscheiding ingetrokken. De modeontwerper wordt zo door Frankrijk op de vingers getikt – en terecht – voor zijn agressief antisemitisme.

De krant Le Point wees er als eerste op dat een presidentieel decreet, ondertekend door François Hollande en ondertussen officieel gepubliceerd, Galliano verbiedt om zijn medaille nog langer te dragen; de hoogste Franse onderscheiding die hij in 2009 ontving.

Het decreet met datum 20 augustus verscheen vorige woensdag in het staatsblad. Vorig jaar verloor de Britse onderdaan, John Galliano zijn werk als ontwerpdirecteur bij Dior nadat hij gefilmd werd terwijl hij antisemitische verklaringen aflegde. Een rechtbank oordeelde dat hij zich schuldig maakte aan “openbare beledigingen op basis van afkomst, geloofsovertuiging, ras of etnische origine” bij meerdere gelijkaardige incidenten.

Tijdens het meest bekende incident verklaarde Galliano eerst zijn liefde voor Adolf Hitler, om vervolgens tegen wat hij vermoedde Joden te zijn, te roepen: “jullie moeders hadden moeten vergast worden”.

Moshe Kantor, voorzitter van het Europees Joods Congres verklaarde dat de beslissing om Galliano zijn medaille te ontnemen “redelijk en rechtvaardig” was. Kantor die zelf ook de Légion d’Honneur ontving begin 2012 voegde er aan toe: “Dit soort onderscheidingen moet meer zijn dan een kwestie van talent te hebben in een bepaald vakgebied. Het moet ook de bijdrage van een persoon aan de maatschappij in overweging nemen. Galliano heeft met zijn gewelddadige uitbarstingen zijn haat en zijn intentie om verdeeldheid te zaaien bewezen.”