Nieuwjaarsboodschap van het Forum der Joodse organisaties

Wensen voor Rosj Hasjana van de Voorzitter

Beste Vrienden,

Het afgelopen jaar was, hoe kan het ook anders, een jaar vol wel en wee. Het was vooreerst een jaar waarop drie grote joodse persoonlijkheden van het naoorlogse Jodendom in ons land, ons ontvielen. Mijn gedachten gaan uit naar wijlen David Susskind, Baron Georges Schnek en Ridder Natan Ramet maar ook naar hun familieleden.

De herhaalde antisemitische uitlatingen van de Iraanse president Ahmadinejad baren ongetwijfeld velen onder ons grote zorgen. Zijn houding doet in niets onder voor die van Haman, zijn beruchte jodenhatende voorganger uit het oude Perzische Rijk. Toch blijf ik vurig hopen dat de democratische landen er, via diplomatieke weg, alsnog in zullen slagen om de nucleaire ambities van Iran een halt toe te roepen. Een Iraanse Staat die over atoomwapens beschikt, is immers niet alleen een bedreiging voor Israël maar voor onze hele wereld.

Advertentie

In eigen land zullen we volgende maand naar de stembus trekken. Het FORUM roept naar goede gewoonte de hele Joodse gemeenschap op om zeker niet aan deze burgerplicht te verzaken. Er is echter geen enkele Joodse organisatie of instelling die een stemadvies heeft te verstrekken voor deze of gene partij. Er bestaat in België geen “Joodse” stem. We kunnen u enkel oproepen om in eer en geweten uw stem – voor een democratische partij – uit te brengen.

Gelukkig worden we in België niet geconfronteerd met een verbod op de besnijdenis en kunnen we in alle vrijheid deze eeuwenoude traditie in ere houden. Toch willen we er onze niet-Joodse vrienden op wijzen dat dit voorvaderlijk Joodse ritueel in de beste hygiënische omstandigheden wordt voltrokken en dat er geen beroep gedaan wordt op de ziekenfondsen om de kosten van een Joodse besnijdenis te vergoeden, in tegenstellingen tot sommige beweringen in de media.

Antwerps Burgemeester Patrick Janssens heeft op 15 augustus op het Schoon Verdiep een gedenkplaat onthuld die de actieve rol van het toenmalig stadsbestuur bij de deportatie van de joden herinnert. Precies zeventig jaar geleden, tijdens de nacht van 15 op 16 augustus 1942, vond de eerste grote Jodenrazzia in België plaats. Tijdens zijn toespraak liet de Burgemeester weten dat er, op voorstel van het FORUM, ook een monument zal worden opgericht met alle namen van de gedeporteerde Joden van Antwerpen. De opdracht hiervoor werd reeds overgemaakt aan de commissie Beeld in de Stad. Het FORUM is verheugd met dit project daar het zal bijdragen aan de herinnering die bij de Antwerpse Joden altijd aanwezig is en op die manier aan al onze stads- en landgenoten wordt meegegeven.

Voorzitter van het Forum der Joodse Organisaties, mevrouw Kouky Frohmann

Vice-premier Joëlle Milquet en minister van Justitie Annemie Turtelboom dank ik van harte voor de oprichting van een versterkte waakcel tegen het antisemitisme. Hierdoor zal niet alleen de banalisering van antisemitische feiten worden afgeremd maar wordt ook de morele en juridische veroordeling van dergelijke feiten in zicht gebracht en ook dat is goed nieuws.

Samen met alle leden van het FORUM der Joodse Organisaties wens ik u een gezond, voorspoedig en vredig jaar.

SHANA TOVA OEMETOEKA  שנהטובהומתוקה

Kouky Frohmann