Lezing: De joden in Palestina, van de oudheid tot het ontstaan van de zionistische beweging

WEINSTOCK NATHN 030 (Copy)
Nathan Weinstock (foto Rony Boonen/ Joods Actueel)

Hoe is de joodse gemeenschap van Palestina ontstaan waaruit later het Israëlische volk is voortgekomen? Wat zijn haar wortels? Hoe valt de mutatie te verklaren van de joodse minderheid van het Heilige Land tot een volk dat verschilt van zowel de omwonende Arabieren als van de joodse gemeenschappen van de Diaspora.

cover Terre Promise (Copy)Op dinsdag 19 maart houdt auteur en historicus Nathan Weinstock een lezing over dit boeiend onderwerp in het Joods Museum van België

Op de hierboven gestelde vragen is het antwoord: Dit valt te verklaren door de continue aanwezigheid door de eeuwen heen van een joodse gemeenschap diepgeworteld in het land van haar voorouders, een autochtone collectiviteit die in de loop der tijd werd verrijkt – evenals de andere elementen van de plaatselijke gemeenschap – met een immigratie van gemeenschappen uit andere landen en die de kiem vormt van waaruit het toekomstige Israëlische volk in wording zal ontstaan.

Bedoeling is dus om “de geschiedenis van de verdwenen [gemeenschap]” * te reconstrueren, dat wil zeggen het historisch parcours – sinds de Oudheid – van de joodse gemeenschap van het Heilige Land wiens bestaansrecht als enige wordt ontkend.

Praktisch:
Joods Museum van België
Miniemenstraat, 21
1000 Brussel
02 512 19 63