Directeur Soma treedt Joods Actueel bij – “Ook koningshuis moet rekenschap afleggen voor rol WOII”

Rudi_Landscape
Rudi Van Doorslaer

In een gesprek met Knack deze week treedt onderzoeker Rudi Van Doorslaer niet alleen het standpunt bij van onze redactieleden. Meer nog, hij stelt dat ook aartsbisschop Léonard de fouten van zijn voorganger tijdens de oorlog dient te erkennen. We citeren:

“Ik vind het goed dat officiële instanties hun verantwoordelijkheid nemen en rekenschap afleggen. Naar aanleiding van de verklaring in de Senaat over de verantwoordelijkheid van de Belgische staat in de Jodenvervolging, heeft de redactie van Joods Actueel, bijvoorbeeld, gevraagd of het niet nuttig is dat ook de monarchie zich uitspreekt over haar rol tijdens de Tweede Wereldoorlog.

En naast de koning zou ik ook kardinaal Van Roey zetten. Zij waren de morele leiders van het land. Waarom zouden hun opvolgers geen rekenschap geven?

De koning hoeft zijn vader daarom niet persoonlijk terecht te wijzen. Maar aan Leopold III hebben de Antwerpse academici Jan Velaers en Herman Van Goethem al jaren geleden een fundamentele studie gewijd.

Wie de paragrafen met Leopolds visie op de Joden samenpuzzelt, ziet een coherent beeld. Dat leert ons dat Leopold III niet meer in de democratie geloofde en dat er ook bij hem een latent antisemitisme meespeelde.

Advertentie

Wat hij deed in het verhaal van de Jodenvervolging, en vooral niet deed,  lag in het verlengde van wat de magistraten en secretarissen-generaal deden, en dat lag dan weer in het verlengde van wat voor de Belgische elite om pragmatische en ideologische redenen aanvaardbaar leek.”

somarapport