Wrevel over geamendeerde passage in senaatsresolutie Gewillig België

Zoals vorige week bericht, keurde de Senaat een resolutie goed die gebaseerd is op het werk van het SOMA, dat in een onderzoeksrapport de collaboratie  van Belgische overheden met de Duitse bezetter tijdens WOII onderzocht.

Maar nu blijkt dat verschillende Joodse organisaties niet blij zijn met een geamendeerde passage. In de eerste versie van de tekst stond dat de Senaat de verantwoordelijkheid erkende van de “Belgische staat” bij de collaboratie. Een amendement van senator Francis Delpérée (CDH) wijzigde dit in de verantwoordelijkheid van “bepaalde overheidsorganisaties”.

De Franstalige koepelorganisatie CCOJB noemde deze gang van zaken in een persbericht “volkomen onbegrijpelijk en betreurenswaardig”. Volgens haar werd de verantwoordelijkheid van de Belgische staat reeds “duidelijk aangetoond in de conclusies van het SOMA onderzoek en werd door de hoogste autoriteiten van ons land erkend”.

gb

De motivatie van Delpérée om de tekst te wijzigen zou te maken hebben met het feit dat verschillende Joodse mensen geholpen werden tijdens de oorlog waardoor men niet ‘iedereen’ kan beschuldigen van collaboratie. Maar volgens het CCOJB is dit geen valabel argument: “Het moedig optreden van ‘Rechtvaardige Belgen’ die zichzelf in gevaar brachten om talloze Joden te redden is vermeldenswaard, maar kan in geen geval de verantwoordelijkheid van de Belgische autoriteiten minimaliseren.”

Advertentie

Erreur de plume

Het CCOJB dat in een persbericht naar aanleiding van deze discussie schreef dat: “Zijne Majesteit de Koning, de eerste Minister en de burgemeesters van de drie grootste steden van ons land  nochtans de verantwoordelijkheid van de Belgische autoriteiten duidelijk hebben erkend” liet onze redactie weten dat daarmee een erreur de plume, in hun persmedeling was binnengeslopen en dat de feitelijke lezing op “de verklaring van Elio di Rupo in aanwezigheid van prins Filip” sloeg.

Protest
Het Brusselse Agence Diasporique, een Joodse organisatie die o.a. ijvert voor de herdenking van de Holocaust plant een betoging tegen deze gang van zaken. Ze krijgt hiervoor de steun van de Cercle Ben Gurion en de Vereniging voor de herdenking van de Holocaust. De organisaties vragen hun leden om te verzamelen aan het monument van de Onbekende Soldaat om 11 uur aanstaande zondag.

Compromis
Ondertussen werkt de Nationale Commissie voor de Restitutie aan een tussenoplossing waarbij een tekst zou worden voorgesteld die premier Elio Di Rupo in een toespraak hanteerde. De premier had het toen over de verantwoordelijkheid van “overheidsorganisaties, waardoor de Belgische staat gefaald heeft in haar opdracht”.

Wijze woorden
Julien Klener, voorzitter van het Joods Consistorie van België, sprak tijdens een hoorzitting de senatoren toe naar aanleiding van het resolutievoorstel. Hij liet verstaan dat de tekst eigenlijk thuishoort in de rubriek “beter laat dan nooit” of “durf ik zo driest en vermetel zijn en zeggen, voor te velen, in de rubriek vijgen na Pesach”. Klener hield een indringend pleidooi om de resolutie “een pedagogische armslag en een daadwerkelijke uitstraling te geven waarbij de uniciteit van de Sjoa-gruwel, zonder inhoudelijke verschraling, noch foute vergelijkingen, voor toekomstige generaties illustreert hoe in een manipuleerbare mensenwereld, absolute duisternis het licht van beter kan doven”.

.