Ultraorthodoxen verdeeld over manifestatie tegen Israël in Brussel

Ultraothodox protest in Jeruzalem (Foto: Uri Lenz/FLASH90)
Ultraothodox protest in Jeruzalem (Foto: Uri Lenz/FLASH90)

Maandag worden in Brussel zo’n 1500 ultraorthodoxe demonstranten verwacht die voor de EU-gebouwen aan het Shumannplein zullen protesteren tegen nieuwe Israëlische maatregelen om de legerdienst ook voor hun gemeenschap in Israël te verplichten. Maar de ultraorthodoxe wereld blijkt verdeeld over het feit of een publieke manifestatie in de Europese hoofdstad de beste manier is om het doel te bereiken.

Het zijn vooral (maar niet alleen) de aanhangers van de antizionistische Satmarbeweging die achter de manifestatie staan waar joden uit Londen, Manchester, Antwerpen en Wenen aan zullen deelnemen.

De illustere rabbijnen Wosner en Kanievsky hebben dan weer opgeroepen om te bidden en introspectie te houden en niet deel te nemen aan deze publieke uitingen tegen Israël.

Vluchtelingen

In een communiqué aan de pers stelt organisator Mordche Stauber van Satmar:

Advertentie

“De demonstratie wordt gehouden bij de hoofdzetel van de EU, om deze zaak onder de aandacht van de leiders van de Europese landen te brengen, in de hoop dat zij druk zullen uitoefenen op de staat Israël. Bovendien willen de demonstranten, gezien de vervolging en het lijden van de orthodoxe joodse gemeenschap op grond van hun religieuze overtuigingen, een beroep doen op Europa om internationale bescherming te bieden aan de leden van de orthodoxe gemeenschap die Israël ontvluchten en deze groep als vluchtelingen en asielzoekers te erkennen.”


Financiële kwestie

De vraag om de ultraorthodoxen (ook gekend als Haredim) deel te laten nemen aan de legerdienst is niet nieuw en beheerst de Israëlische politiek reeds meer dan een decennium. Maar de bal ging pas echt aan het rollen na de voorbije verkiezingen in Israël waar  voor het eerst sinds vele jaren geen ultraorthodoxe partijen meer in de regering zetelen.

De nieuwe meerderheid is vanwege de financiële crisis niet verder geneigd om de 70.000 yeshiva (Talmoedhogeschool) studenten en hun gezinnen te blijven ondersteunen. Want niet alleen gaat deze groep niet naar het leger, een meerderheid neemt hun plaats ook niet in op de arbeidsmarkt en leeft van uitkeringen in armoedige omstandigheden. Er wordt nu ook van hen gevraagd hun steentje bij te dragen aan de economie en de veiligheid van het land.

Ultraorthodoxen in het leger worden door de eigen gemeenschap vaak uitgesloten
Ultraorthodoxen in het leger worden door de eigen gemeenschap vaak uitgesloten (klik voor groter beeld)

De regering in Jeruzalem heeft zich bereid verklaard de leeftijd voor ultraorthodoxen die naar het leger moeten te verhogen van 18 naar 21 jaar en een uitzonderingsmaatregel toe te laten voor de “1500 beste leerlingen”.

Sinds een aantal jaar zijn er ook afzonderlijke “religieuze eenheden” opgericht waar mannen en vrouwen apart kunnen dienen en waarbij er enkele uren per dag wordt vrijgehouden om de torah te studeren. Maar totnogtoe namen slechts een duizendtal orthodoxe Joden deel aan dit programma, Nahal Haredi genaamd, omdat ze nadien vaak door hun gemenschap worden uitgesloten.

Wie niet onder de wapens wil kan ook de alternatieve civiele wacht doen en ingezet worden als vrijwilliger in scholen of ziekenhuizen.

Advertentie

Afvalligen

De ultraorthodoxen vrezen echter dat ze in deze omstandigheden – buiten hun gesloten leefwereld – niet in staat zullen zijn hun jongeren “op het rechte pad te houden” en protesteren nu heftig tegen deze gang van zaken. In het communiqué van de demonstranten staat het letterlijk:

“De zionistische beweging tracht de religieuze beleving terug te dringen en het joodse volk in een nieuwe, nationalistische mal te duwen. Hun geknipte instrument om die doelstellingen te bereiken, het Israëlische leger, is altijd de smeltkroes geweest waarin Joden van over de hele wereld terechtkwamen en werden omgevormd tot afvallige Israëliërs.”

Antwerpen
De orthodoxe gemeente van Antwerpen, Machsike Hadas, heeft in een schrijven niet gevraagd om mee de straat op te trekken maar opgeroepen tot gebed en sereniteit.