Activisten lusten Palestijnse onderzoeker rauw omdat hij vrede nastreeft

Montasser Al'Demeh
Montasser AIDe’emeh

Montasser AIDe’emeh is een hoogopgeleide Palestijn die in ons land woont, werkt en studeert. Hij vindt dat alle mensen respect verdienen, ook Joden en Israëli’s. Dat standpunt wordt hem niet in dank afgenomen. Hij kreeg daarvoor bakken kritiek over zich heen. De reacties waren dermate hatelijk dat hij uit veiligheidsoverwegingen zijn Facebookpagina afsloot.

De jonge Palestijn is moslim maar studeerde Joodse geschiedenis aan de universiteit. Hij volgde daarna les Hebreeuws aan het Franstalige Instituut voor Joodse Studies aan de ULB in Brussel. De man, wiens ouders destijds in Haifa woonden, gelooft rotsvast dat een verzoening tussen Palestijnen en Israëli’s niet alleen nodig maar ook mogelijk is.

Joods Actueel had een gesprek met deze opmerkelijke persoonlijkheid die momenteel aan de UAntwerpen en de KULeuven doctoreert en onderzoek doet naar de radicalisering van jonge moslims in ons land. Hij is van mening dat men het conflict tussen Israëli’s en Palestijnen niet naar ons land mag importeren maar kiest voor een spirituele weg waarbij mensen in ons land ongeacht hun achtergrond elkaar met liefde en barmhartigheid dienen te bejegen. “Dat is de enige positieve bijdrage die kan geleverd worden” aldus de overtuigde Palestijn.

Radicalisering

Advertentie

Momenteel doctoreert deze jonge Palestijn aan de Antwerpse universiteit en aan de KULeuven. Hij voert er onderzoek naar de radicalisering van jonge moslims in ons land.  AIDe’emeh is van mening dat men het conflict tussen Israëli’s en Palestijnen niet in ons land mag importeren. Persoonlijk kiest hij voor een spirituele weg waarbij mensen elkaar met liefde en barmhartigheid dienen te bejegen, ongeacht hun achtergrond. “Dat is de enige positieve bijdrage die kan geleverd worden”, aldus de Palestijnse doctorandus.

Hij maakt zich voornamelijk zorgen over de radicalisering van de moslimjongeren en daarbij wijst hij met de vinger naar de beleidsmakers en de religieuze verantwoordelijken. “Waarom stelt men zich niet de vraag waarom de Syriëstrijders zich voornamelijk bij al-Qaida gelieerde rebellengroepen hebben aangesloten? Het is duidelijk dat veel moslimjongeren op zoek zijn naar een eigen plek in de samenleving, naar liefde en zingeving. De Belgische moslimgemeenschap is slecht georganiseerd waardoor jongeren vatbaar zijn voor de zogenaamde knip-en-plak-islam waarbij overleveringen en koranverzen uit hun context worden gehaald om een bepaalde ideologie te promoten. Vooral moslimjongeren uit sociaal zwakkere milieus zijn kwetsbaar”, schreef hij in een opiniestuk op de website van de VRT.

Foute inschatting

Tijdens ons eerste gesprek op een Brussels terras lieten we AIDe’emeh weten dat zijn discours op felle kritiek zou stuiten, niet alleen in islamistische kringen. We voorspelden ook dat hij hard zou aangepakt worden door het extreemlinkse PVDA van Peter Mertens (PVDA), de gesubsidieerde vzw’s zoals Vrede en Broederlijk Delen. Hij lachte dit toen weg met: “Ja maar ik ben toch moslim, meer nog, ik ben zelf Palestijn. Dat kunnen ze dus echt niet maken”. Het bleek toch een verkeerde inschatting. De op verzoening gerichte woorden van Montasser AIDe’emeh waren nog niet koud of ze brachten een stroom aan hatelijkheden aan het adres van de jonge onderzoeker op gang. Daarom besloot hij uit veiligheidsoverwegingen om zijn Facebookpagina met de indrukwekkende oproep tot verzoening  ontoegankelijk te maken.

Abou Jahjah

Abou Jahjah
Abou Jahjah met oorlogswapen in Libanon

De tekst werkte vanzelfsprekend als een rode lap op een briesende stier, Dyab Abou Jahjah. Kort nadat die  lucht kreeg van het artikel postte hij zijn repliek in een filmpje op YouTube. Jahjah die trekken begint te vertonen van een vadsige koning zet een wauwelend betoog neer waarin hij de verzoenende taal van AIDe’emeh als een onvergefelijke knieval aan “de zionisten” omschrijft en met aandrang herhaalt dat Israël de vijand is die met alle middelen dient bestreden te worden. In Nederland werd de AEL van Jahjah, die relaties onderhoudt met Hezbollahterroristen en kindermoordenaars, veroordeeld wegens antisemitisme.In ons land liet het  Centrum Gelijke Kansen de AEL met exact dezelfde feiten ongehinderd wegkomen.

Guido Joris