Duitsland formeel: “geen vergoedingen voor Belgische collaborateurs”

puzzle with the national flag of germany and euro banknote on a world map background. 3D illustration

“Kinderen van ouders die collaboreerden met het naziregime krijgen nog steeds een pensioen toegekend van de Duitse staat”. Dat is kort samengevat de netelige kwestie die al sinds 1997 met enige regelmaat terug opduikt in pers en parlement. Dat was ook dit najaar weer het geval toen de zaak werd opgerakeld door het RTL-journaal en ook nu volgden er vragen in het federale halfrond.

Elke keer moet de bevoegde minister de volksvertegenwoordigers het antwoord schuldig blijven en antwoorden dat hij niet over de nodige informatie beschikt. Volgens de laatste berichten zou het gaan om meer dan tweeduizend begunstigden die dit niet al te fraaie Duitse pensioen zouden genieten en volgens Pieter-Paul Baeten, de bekende verzetsstrijder, is er ook sprake van belastingsfraude aangezien de fiscus geen weet heeft van deze inkomsten. Ook de huidige minister, Johan Van Overtvelt, herhaalde de twintig jaar oude mantra: ik beschik niet over de informatie om te antwoorden.

Joods Actueel stelde eind vorige maand enkele indringende vragen aan de Duitse ambassade in ons land. Daar reageerden ze zonder dralen en bedankten ze ons voor onze tussenkomst. Woordvoerster Henrike Radermacher lieten weten dat ze verheugd waren dat wij wederhoor boden in deze kwestie omdat dit hen de gelegenheid bood om het Duitse perspectief toe te lichten. In Duitsland regelt het Bundesversorgungsgesetz – BVG (de wet omtrent het ‘onderhoud’ van oorlogsslachtoffers) de betaling van uitkeringen ook in het buitenland, uiteraard enkel en alleen indien aan de voorwaarden wordt voldaan. “Voor de uitkering van rechthebbenden die in België wonen, is volgens het BVG het Bundesland Noordrijn-Westfalen bevoegd. Vanuit Noordrijn-Westfalen werd, volgens cijfers die door de Ambassade ter beschikking gesteld werden, in 2012 in totaal aan 57 gerechtigden een uitkering toegekend”, aldus Radermacher die eraan toevoegt: “Het is ons dus niet duidelijk hoe de Belgische media op meer dan 2.000 gerechtigden komen”.

Joods Actueel: Daarmee blijft de aanleiding tot kritiek overeind omdat de namen van de rechthebbenden – 57 personen – zoals u zelf aangeeft – niet bekend zijn. Het is niet duidelijk op te maken uit uw antwoord of het lidmaatschap van de Waffen-SS, of collaboratie met het naziregime tot uitsluiting van deze vergoeding vanwege de Duitse overheid leiden. Kan u dat verder toelichten?

Advertentie

Henrike Radermacher: “De akten van alle uitkeringsgerechtigden in België werden nagetrokken en er werden geen elementen gevonden om de uitkeringsaanspraken te ontzeggen of te onttrekken. Hieruit kan dus besloten worden dat deze personen tijdens de heerschappij van het nationaalsocialisme de beginselen van de menselijkheid en de rechtstaat niet geschonden hebben.