Van Overtveldt wil einde maken aan “heksenjacht fiscus” op Holocaustoverlevenden

Gepensioneerde Holocaustoverlevenden worden geviseerd door de fiscus (foto: Serge Weinber)

Van de ene dag op de andere dag kregen tientallen bejaarde Holocaustslachtoffers hoge belastingaanslagen in de bus. Deze werden met terugwerkende kracht geïnd en verhoogd met boetes. Het gaat hierbij om Nederlanders die in België wonen en wiens oorlogspensioenen in het vizier zijn gekomen van de FOD Financiën in een poging het gat in de begroting dicht te rijden.

De bekende Nederlands-Belgische journalist, Hans Knoop, die verschillende van de hoogbejaarde oorlogsslachtoffers persoonlijk kent spreekt van een “ware heksenjacht”. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt werkt aan een oplossing voor het probleem.

Discriminatie

De fiscus baseert zich op een wetsartikel waarin staat dat “militaire en oorlogspensioenen ten laste van de Belgische staat” zijn vrijgesteld van belastingen. M.a.w. oorlogspensioenen uitbetaald door een ander land worden wel belast.

Maar dat is opmerkelijk want gedurende tientallen jaren was dat niet het geval. De slachtoffers spreken ook van “pure discriminatie en een schending van het gelijkheidsbeginsel”.

Advertentie

Hans Knoop: “De nazi’s, die discrimineerden niet tussen Belgische en Nederlandse Joden, iedereen moest uitgeroeid worden. Het is dan ook bijzonder spijtig dat de Belgische fiscus dat wel doet voor de pensioenen van de slachtoffers.”

Willekeur

Opmerkelijk is ook dat wie een oorlogspensioen uit Duitsland krijgt daar dan weer niet op belast wordt. Ook een eigen beslissing van de FOD Financiën van 22 juni 2010 wordt door de ambtenaren genegeerd.

Daarin lezen we nochtans:

“Gelet op wat voorafgaat, beslist het College dat de uitkeringen die X ontvangt van de Nederlandse overheid op grond van de Nederlandse wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 niet belastbaar is als pensioen overeenkomstig artikel 23, § 1, 5°, WIB 92 en bijgevolg niet dient te worden aangegeven in de aangifte in de personenbelasting.”

Er is ook een grote willekeur per regio. In sommige Belgische steden int de fiscus wel belastingen op het oorlogspensioen, en in andere dan weer niet. Idem voor de rechtbanken in dit land die op de ene plaats in het voordeel van de overlevenden oordelen en op andere plaatsen voor de fiscus.

Van Overtveldt wil probleem aanpakken

Advertentie

Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA), kent het probleem en laat aan Joods Actueel weten dat hij aan een wetgevend initiatief werkt in deze zaak:

“Een voorontwerp van wet zal weldra aan de Ministerraad worden voorgelegd om de pensioenen, toegekend door buitenlandse autoriteiten aan slachtoffers van de oorlog van 1940-1945, vrij te stellen van belasting.”

Hans Knoop is blij met het nieuws en zwaait de minister lof toe: “Minister Van Overtveldt verdient een pluim voor de empathische wijze waarop hij deze zaak heeft opgepikt en aan deze ongelijkheid een einde wil maken”.

Ook de oorlogsslachtoffers reageren opgelucht dat ze hopelijk weldra verlost zullen zijn van deze financiële kopzorgen en verder van hun oude dag kunnen genieten.