Tentoonstelling “Middelburg en de Mediene”

Naar aanleiding van het 800 jarig bestaan van Middelburg (Zeeuws-Vlaanderen) wordt een prachtige tentoonstelling gehouden over de Joden in Middelburg. De tentoonstelling loopt nog tot en met 2 september.

De geschiedenis van de Joden in Zeeland kenmerkt zich door een afwisselende bloei en neergang, met het absolute dieptepunt in 1942. Het jaar waarin de Joden gedwongen werden de stad te verlaten. De synagoge die tijdens de oorlog werd vernietigd, werd in volle glorie hersteld. Op elke sabbat en Joodse feestdag vandaag weerklinkt er de stem van de voorzanger die zo een brug slaat tussen verleden en toekomst.

Boek

Ter gelegenheid van de tentoonstelling werd bij uitgeverij Garant een rijk geïllustreerd boek uitgegeven met dezelfde titel “Middelburg en de mediene” Joods leven in Zeeland door de eeuwen heen. In negen hoofdstukken vertelt het boek het relaas van groei, teloorgang en herleving. Er is een uitgebreide bibliografie aan toegevoegd en een katern met kleurenfoto’s.

Advertentie

De geschiedenis van de teloorgang en vooral de bloei van de Joodse gemeente vandaag is bijzonder. Sinds het verschijnen van de boeken van Etty Hillesum in 1981 en het plaatsen van een plaquette aan de gevel van het geboortehuis van Etty in 1986 groeide de belangstelling en de interesse voor het Joodse leven in Middelburg. Het herstel van de synagoge betekende het herstel van de Joodse gemeenschap.

Het boek werd uitgegeven onder auspiciën van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum (EHOC) onder leiding van professor Klaas A. D. Smelik.

De tentoonstelling loopt nog tot en met 2 september in het Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Kousteensedijk 7, Middelburg. Alle dag open. Gesloten op zondag.

Klaas A.D. Smelik & Arjan van Dixhoorn (red.),
Middelburg en de Mediene. Joods leven in Zeeland door de eeuwen heen.
Garant 2017. 248 blz. € 30.
ISBN 9789044135213

(Zie ook JA nr. 113  Etty Hillesum terug in Middelburg)