Waalse politica ziet Belgische Joden als buitenlanders

Consternatie in Franstalig Joods België na de uitspraken van CDH parlementslid Véronique Waroux. Zij verwees naar de Joodse gemeenschap in ons land, die niet opgetogen is met het Waalse verbod op koosjer slachten, als buitenlanders. Tijdens een debat in de commissie die zich met deze zaak bezighoudt zei Waroux tegen  consistorievoorzitter Philippe Markiewicz dat ze net “van bij jullie” was gekomen, verwijzend naar haar bezoek aan Israël.

Met haar statements plaatst deze dame de Consistorievoorzitter in het lijstje “vreemdelingen” en dat niettegenstaande de heer Markiewicz in ‘België’ werd geboren – zijn betovergrootouders woonden al in ons land.  Bovendien heeft hij in ‘België’  zijn legerdienst gedaan heeft, is als ‘Belgische’ advocaat al 40 jaar werkzaam en staat daarbij ingeschreven aan een ‘Belgische’ balie. Hij is  voorzitter van het consistorie een ‘Belgisch’ instituut dat 150 jaar ouder is dan het Waalse parlement.

De discussie laaide op nadat Markiewicz verwees naar de nazi verordering die het koosjer slachten illegaal maakte. De consistorievoorzitter was uiteraard voorzichtig om de Waalse politici niet uit te maken voor nazi, hij haalde deze feitelijkheid er enkel bij om te tonen hoe erg een verbod wel is voor de Belgische Joden.
Terecht merkte het Forum der Joodse organisaties in een persbericht op:  “Wij betreuren ten zeerste de buitensporige reacties gericht naar de heer Markiewicz die zich “veroorloofd” heeft te refereren aan een onloochenbare, donkere en pijnlijke bladzijde in het leven van de Joodse Gemeenschap van België tijdens de Tweede Wereldoorlog”.

Over enkele dagen is er een nieuwe zitting van dezelfde commissie in het Waals parlement. Wij zijn benieuwd of de commissievoorzitter dan het fatsoen heeft om Waroux erop te wijzen dat ook Joden Belgen zijn. Ook kijken we uit naar een reactie van CDH- partijvoorzitter Benoit Lutgen. Waroux staat bekend om haar felle steun aan de Palestijnse zaak (daar is niets mis mee uiteraard), vraag is nu om te weten of ze haar statement zo formuleerde omdat ze de Belgische Joden, die het veelal voor Israël opnemen, bewust wilde schofferen.

Advertentie