Israël herdenkt Belgische Joodse terreurslachtoffers

De Belgische ambassadeur in Israël legt een krans neer

Gisteren, op 1 mei, organiseerde the Jewish Agency for Israël, een herdenkingsdienst voor Joden die omkwamen bij terroristische aanslagen buiten Israël. Sinds de stichting van de staat Israël in 1948 werden er ongeveer tweehonderd Joden buiten Israël door antisemieten vermoord. De herdenking viel samen met de jaarlijkse herdenkingsdag die in Israël wordt gehouden voor alle gesneuvelden en terreurslachtoffers, Jom Hazikaron. Dit jaar werd tijdens een bijzondere zitting de nagedachtenis van de Belgische terreurslachtoffers geëerd.

Jean-Michel Rykner, onze correspondent in Jeruzalem

Belgische slachtoffers
Dit jaar werd België als land uitgekozen om “in de kijker te zetten”. De aanwezigen herdachten professor Joseph Wybran, die in 1989 werd doodgeschoten op de parking van het Erasmusziekenhuis in Brussel. Wybran was naast een wereldvermaarde immunoloog en hematoloog ook de voorzitter van de koepelorganisatie CCOJB.

De slachtoffers van de aanslag op het Joods Museum in Brussel in 2014 werden eveneens herdacht, onder hen het Israëlische echtpaar Mira en Emmanuel Riva waarvan de kinderen aanwezig waren.

Emmy Sosnowsky, de weduwe van professor Wybran woonde de plechtigheid bij, samen met haar zoon. Zij herinnerde de aanwezigen eraan dat haar echtgenoot, die in 1940 werd geboren, verborgen werd gehouden tijdens de oorlog door een familie in de Ardennen, die na de nazibezetting als “Rechtvaardigen onder de Volkeren” werd erkend. Ze zei verder dat: “In België werd mijn betreurde echtgenoot prof. Wybran het jongste afdelingshoofd ooit van het Erasmusziekenhuis en hij was niet alleen voorzitter van het CCOJB en B’nai B’rith maar was op velerlei vlak actief zowel voor de Joodse gemeenschap in België als voor Israël”.

Advertentie

Belgen en Israëli’s herdenken samen
Natan Sharanski was als voorzitter van het Joods Agentschap present en zei dat professor Wybran een soldaat was omwille van de talrijke acties die hij ondernam voor zijn volk. “Olivier Belle, de Belgische ambassadeur in Israël zei me hoe belangrijk het voor hem en de Belgen is om hier aanwezig te zijn om samen met het Joodse volk en met de families van de joodse slachtoffers hun geliefden te herdenken. Dat is de reden van mijn aanwezigheid”, aldus Sharanski die ambassadeur Belle citeerde. Naast vertegenwoordigers van de Belgische gemeenschap in Israël (OBI) nam ook Avraham Duvdevani, voorzitter van de Word Zionist Organisation deel aan de herdenking.