Bart De Wever “Antwerpen wil haar verleden recht in de ogen kijken”

Bart De Wever aan het Holocaustmonument op de Belgiëlei in 2017

Antwerps burgemeester Bart De Wever(N-VA) reageert op de vraag om het Delwaidedok een andere naam te geven. Hij zegt dat het stadsbestuur bereid is om dit te overwegen.

“Op basis van het wetenschappelijk onderzoek naar de rol van de Antwerpse oorlogsburgemeester tijdens de bezetting wordt de vraag opgeworpen om het Delwaidedok van naam te veranderen. Het stadsbestuur is bereid om dit te overwegen en de vraag desgevallend te stellen aan het Havenbedrijf dat ter zake bevoegd is.

Het stadsbestuur zal evenwel eerst het advies inwinnen van het wetenschappelijk comité dat de stad begeleidt inzake de herdenking van en herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Eerder werden op basis van het werk van dit wetenschappelijk comité door de stad al beslissingen genomen inzake het oprichten van een nieuw monument voor alle slachtoffers van de Holocaust en het oorlogsgeweld, inzake het aanbrengen van fysieke herinneringen op relevante plaatsen in het publieke domein en inzake het opstarten van een vernieuwde herinneringseducatie naar de volgende generaties.

De stad Antwerpen wil haar verleden recht in de ogen kijken. De erkenning van de rol van het toenmalige stadsbestuur in de razzia’s en deportaties gebeurde reeds in het herdenkingsboek over 450 jaar stadhuis alsook in de formele verontschuldigingen van zowel de huidige als de vorige burgemeester ten aanzien van de Joodse gemeenschap in Antwerpen.”