Christenen voor Israël: “maskers vallen af bij Aalst carnaval”

In de aanloop naar Aalst carnaval 2020 werden er carnavalslintjes uitgebracht met een sneer naar UNESCO en de joden. De carnavalslintjes laten niets aan de verbeelding over, Aalst carnaval is puur antisemitisch en UNIA keek ernaar en zag slechts een paar gekwetste zieltjes. “We lachen niet met de joden, maar met UNESCO”, zegt Kris Vonck van OLG. Wie gelooft Aalst carnaval nog?

Jeroen Le Jeune

De nazi’s en andere tijdgenoten deden alles om joden te vernederen, te ontmenselijken. Joden werden letterlijk de luis in de pels en luizen, die moeten worden verdelgd. De nazi’s gebruikten daar karikaturen voor zoals o.a. de haakneus, ratten en geldrovers. Ook de roomskatholieke kerk heeft zich zwaar bezondigd aan het antisemitische discours door joden voor te stellen als kindermoordenaars. Dit bloedsprookje is trouwens nog steeds zeer actueel in de islamitische wereld. Niet zolang geleden mocht Mahmoud Abbas antisemitische praat verkondigen in het Europees Parlement en geen haan die ernaar kraait.

Het Joodse volk bestaat al 3700 jaar. Indien men graag wil lachen met de joden dan zijn er echt wel honderden mogelijkheden om een karikatuur te maken van een jood. Maar waarom de haakneus?
Volgens UNIA is de wet niet overtreden tijdens Aalst carnaval begin dit jaar. “Men heeft niet kwaadwillig opgeroepen om joden te haten. Aalst carnaval was onwetend, ze wisten niet dat dit pure nazipropaganda was”. UNIA is blijkbaar blind en doof geboren, maar op zijn minst kunnen we stellen dat Aalst carnaval de afgelopen maanden een voorlichting heeft gehad wat betreft nazipropaganda en de gevolgen daarvan. Het is na het samenbrengen van de joodse gemeenschap en Aalst carnaval, het is na kennisgeving dat aalst carnaval heeft beslist om deze carnavalslintjes te maken en dus te kiezen voor puur antisemitisme.

UNIA zal hen niets in de weg leggen, de Europese politieke leiders evenmin. ‘Christenen voor Israël’ is letterlijk verbolgen over het feit dat puur antisemitisme niet wordt vervolgd. Wij zullen weerstand bieden tegen elke vorm van antisemitisme, wij zullen weerstand bieden tegen elke vorm van ontmenselijking. Nie wieder is voor ons geen loos begrip maar bittere ernst