Anya Topolski beschuldigd van haatzaaierij in De Standaard

Anya Topolski
Anya Topolski

“Een opinie gebaseerd op onjuistheden, leugens en propaganda van één zijde, is in mijn ogen geen opinie, dat is haatzaaierij”, schrijft Cedric Vloemans die in deze tekst reageert op een opiniestuk van Anya Topolski, getiteld ‘Beste witte Belgen, wat in Gaza gebeurt, gaat ook over jullie’. Deze verscheen in De Standaard van 20 mei. “Als hoofddocent ethiek en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit en oprichter de organisatie van ‘Een andere Joodse stem’, schreef mevrouw Topolski een zeer geladen, tendentieus stuk, ronduit anti-Israël en zelfs anti-Joods, dat een antwoord hierop noodzakelijk was”, schrijft Vloemans.

Pro-Palestina rellen in Parijs, 2014

Het spreekt voor zich dat ik u noch uw organisatie ken, aangezien de vzw ‘een andere Joodse stem’ al jaren geen jaarrekening meer heeft neergelegd en de facto dus niet meer bestaat. Eveneens is dit de eerste bijdrage die ik van u lees (dat is mijn fout, ik had vaker uw artikels moeten opmerken), maar uw CV maakt wel duidelijk dat u zonder twijfel een zeer intelligente dame bent. Hoofddocent Ethiek en Politieke Filosofie, ik kan enkel maar dromen om ooit een visitekaartje te bezitten met die titels. Dit gezegd zijnde, wens ik toch te reageren op uw opiniestuk.

In de eerste plaats dien ik te zeggen dat wat in Gaza gebeurt, inderdaad geen ver van ons bed-show is. In tegendeel. In 2014 draaide in Brussel een pro-Palestijnse betoging uit in rellen, en op 15 mei jongstleden moest in Parijs zelfs het waterkanon ingezet worden bij een soortgelijke manifestatie. Dus u hebt gelijk, Parijs en Brussel zijn zeker niet ver van ons bed.

Nu, gezien deze feiten (en er zijn legio aan zulke relletjes uiteraard de laatste jaren), vraag ik me wel af waarom u zich bewust richt tot de ‘witte Belgen’. Dat lijkt me een beetje op etnic profiling, niet?

Uiteraard wens ik me niet te beperken tot de titel. In uw opinie (leve de vrije meningsuiting. Ik vraag me af in welke mate dat ook kan in Gaza) staan er verscheidene zaken waarop een reactie absoluut noodzakelijk is. Feiten die een loopje nemen met de waarheid, of ronduit grove leugens en incorrecte stellingen zijn. Het spijt me dat ik zo recht op de bal speel, maar dit is de enige manier waarop er kan gereageerd worden. Uiteraard met alle respect voor wat u reeds bereikt hebt in uw academische carrière.

Mevrouw Topolski, ik heb de keuze gemaakt enkele kernpunten uit uw opinie verder te belichten en daarop te beantwoorden. Het is mogelijk dat ik niet alle aspecten aankaart – het zijn er nu eenmaal te veel om in een antwoord te gieten – maar ik heb toch de uiterste moeite gedaan om de hoofdlijnen van uw betoog onder het licht te houden.

GEWELD?

Raketten op Israël afgevuurd

Ik wil dan ook starten met de zinssnede “het meest recente ‘geweld’ in Israël”. Dit is een citaat uit uw eigen tekst. Waar ik me vragen bij stel, is waarom u ‘geweld’ tussen aanhalingstekens plaatst. In mijn persoonlijke opinie kan men duizenden raketten, rellen op de Tempelberg en in Jerusalem,… toch wel als geweld bestempelen. Ik kan me uiteraard vergissen en daarom hoop ik dat u me klaarheid kan brengen in wat ‘geweld’ dan wel is, als het geen raketaanvallen zijn? Of misschien zijn wij beiden de gelukkige mensen die in landen leven waar politieke onenigheid wordt opgelost in het parlement en niet op straat. Maar ik geef toe, dit is een louter semantisch argument.

Graag had ik meer naar de inhoud van uw opiniestuk gekeken.

Daarom wilde ik in de eerste plaats ingaan op wat u noemt: “de illegale en gewelddadige uitzettingen”. Zonder enige twijfel hebt u hierrond juridische teksten die duidelijk maken dat de uitzettingen illegaal zijn? Of baseert u zich louter op wat ‘de mensen op het veld’ zeggen? In onze wereld, toch een deel daarvan dat we samen delen, is eigendomsrecht heilig. Daar bestaat geen discussie rond. Behoudens vergissing mijnentwege hebben verschillende rechtbanken de eigendomstitels van de huidige eigenaars (met andere woorden: niet de families die er wonen zonder huur te betalen sinds lange tijd) erkend. Behoudens mijn vergissing gaat ook in België en Nederland een eigenaar naar de vrederechter wanneer er geen huur betaald wordt. Behoudens mijn vergissing worden in België noch Nederland raketten gelanceerd wanneer de rechtbank een uithuiszetting beslist. Ik kan me uiteraard vergissen, want zoals ik zei: ik heb niet het visitekaartje dat u hebt. Indien u een huurder hebt die weigert te betalen, gaat u dan op dezelfde wijze reageren als in uw opiniestuk? Ik denk het niet, toch?

ALLE JODEN SCHULDIG

Een alinea verder schrijft u zwart op wit: “omdat de bommen op Gaza vallen”. Misschien kan u eens navragen bij de mensen in bijvoorbeeld Sderot of Ashkelon waar de bommen vielen? Of neen, in het huidige conflict dient u zelfs de wagen niet te nemen. U kan het aan grofweg iedereen in Tel Aviv vragen ook. Zij hebben mee mogen genieten van het spektakel. Ik vraag me af, mevrouw Topolski: vindt u dit zelf, na het herlezen van uw eigen opiniestuk, geen slag onder de gordel van al die mensen die letterlijk onschuldig zijn? Of denkt u – zoals in de jaren 30 – dat in feite elke jood/Israeli schuldig is?

Een beetje verder schrijft u dan weer dat Europa schuldig is aan het bestaan van antisemitisme. Het lijkt me dus duidelijk dat er op uw visitekaartje niet staat: ‘historica’. Dit is je reinste onzin uiteraard. Gelooft u waarlijk dat antisemitisme niet bestond voor Europa een wereldspeler was? Denkt u even aan de Babyloniers, om maar één voorbeeld te noemen uiteraard. Zoals ik eerder reeds zei, u hebt uw opinie en u mag die hebben, maar een opinie gebaseerd op onjuistheden, leugens en propaganda van één zijde, is in mijn ogen geen opinie, dat is haatzaaierij.

Maar laten we verder uw tekst samen analyseren.

De tweede Alijah van Joden naar het gebied tussen 1904 en 1914 – dus voor de Holocaust

Weer komen we op een historische onjuistheid van uw hand. U schrijft namelijk, en ik citeer: “Zonder de massamoord op 6 miljoen Joden en andere slachtoffers op Europees grondgebied was het zionistische project van Theodore Herzl (dit is de juiste schrijfwijze, voor uw info) misschien nooit opgericht.” Ik heb uiteraard niet de titels en posities die u hebt, mevrouw Topolski, maar wanneer u het zionistische project van Theodore Herzl linkt aan de Holocaust, dan zou u toch moeten weten dat deze man in 1904 overleden is. De Tweede Wereldoorlog en al haar vreselijke uitwassen zorgde ervoor dat de Joodse gemeenschappen van Europa en masse vertrokken naar het mandaatgebied (ja, vergeet u niet dat dit een mandaatgebied was, en vergeet u eveneens niet dat in het Mandaat voor Palestina – de enige legaal-bindende tekst inzake deze kwestie – letterlijk staat dat het gebied tussen de Middellandse Zee en de Jordaan een thuisland voor de joden is). Echter, u vergeet natuurlijk de eerste, de tweede en zelfs de derde Alijah. Ik dien u niet toe te lichten dat dit inhoudt dat in de periode tot de Tweede Wereldoorlog al vele honderdduizenden joden van de ganse wereld koers zetten naar het Mandaatgebied.

WANSMAKELIJK

Maar laten we verder gaan, want ik denk dat het meest wansmakelijke in uw opinie in de volgende alinea staat. Namelijk: “Het Europese antisemitisme verschafte ook de munitie voor de gruweldaden die werden begaan in 1948, tijdens de Nakba, de Palestijnse vluchtelingencrisis.” Hier vraag ik me af: beseft u wat u schrijft? Ik ga hier niet te diep op in, want dit is ronduit een haatdragende boodschap die u integreert in uw interessante opinie. Wanneer u spreekt over gruweldaden, waarom hebt u niet de moed, of om uw woorden te gebruiken ‘munitie’, om dit te onderbouwen? Op welke zogenaamde gruweldaden alludeert u, mevrouw Topolski?

Mijn betoog en antwoord komt bijna tot een einde. Ik wilde net nog reageren op uw sluitstuk, “hoe vaak Israël ook de internationale wetten heeft overtreden”… Wederom maakt u van de waarheid een grap. En het erge is dat uw titels en posities u toestaan te weten dat u de waarheid onrecht aandoet. Ik hoef geen visitekaartje te bezitten om te weten dat resolutie 181 van de VN, of, op één resolutie na, van de Veiligheidsraad louter adviserend zijn. Ik heb geen nood aan datzelfde visitekaartje om te weten dat van een bezetting geen sprake kan zijn, aangezien de staat Palestina niet bestaat. Dit is geen zionistische mening, verre van. Ik ben zelf niet joods, noch Israëli. Dit is eenvoudigweg omdat Palestina niet voldoet aan de voorwaarden van het verdrag van Montevideo, die internationaalrechterlijk gehanteerd wordt om een staat te definiëren. De definitie van ‘bezetting’ is dan weer klaar en duidelijk. Het occuperen van een deel van een andere staat…

Mevrouw Topolski,

In onze westelijke geest van vrije meningsuiting wens ik af te sluiten met scherpe woorden. Uw tekst is een flagrante leugen, een haatboodschap naar een bepaalde gemeenschap. Zelfs al had ik uw visitekaartje, nooit zou ik zulke woorden durven denken, spreken, laat staan publiceren.

Met plaatsvervangende schaamte, doch met vrije groeten,

Cedric Vloemans